login icon
english icon
AA

Prosedyre for å søke biologiske slektninger i Sør-Korea.

 

I Sør-Korea har det i lengere tid vært etablert et system som imøtekommer og bistår adopterte som søker sin bakgrunn i form av opplysninger eller søk etter biologiske foreldre.

Dette gjelder både fra det offentlige og fra private organisasjoner. Fra det offentlige er dette styrt av National Center for the Rights of the Child (NCRC https://www.ncrc.or.kr/ncrc_en/main.do ).

Organisasjonen som Verdens Barn samarbeider med i Sør-Korea er Holt Children’s Services (HCS https://www.holt.or.kr/eng). De aller fleste adopterte fra Sør-Korea har 3 dokumentmapper som omhandler deres adopsjon. Det er noen unntak i de saker hvor adopsjonen skjedde utenom Verdens Barn.

Den ene mappen fulgte adoptivforeldre ved adopsjonen. En kopi av denne mappen er hos Bufdir i Oslo. Denne mappen kan man få tilgang til (fotokopi) ved legitimering. Se Bufdir sine hjemmesider for mere opplysning rundt dette.

Om man har tilgang til dokumentene som ble gitt til adoptivforeldrene når adopsjonen fant sted, er det vanligvis ikke mye å hente ved å få tilgang til mappen hos Bufdir, da denne mappen er en kopi av dokumentene som fulgte med ved adopsjonen. Unntaket kan være om biologiske foreldre har henvendt seg etter adopsjon og disse opplysninger er lagt på mappen hos Bufdir.

En tredje dokumentmappe finnes i Sør-Korea. Om noen dokumentmappe inneholder noe mere opplysninger, kan det være saksdokumentene i Sør-Korea. Det er viktig å presisere at dokumentene i Sør-Korea ikke nødvendigvis inneholder flere opplysninger, men av de tre dokumentmappene er det denne mappen som oftest skiller seg ut, spesielt, med tanke på tilleggsopplysninger vedrørende biologisk slekt. Neste spørsmål som kan være aktuelt å stille er om adopterte har krav på å få utlevert disse opplysningene. På dette punktet er det Sør-koreansk lov som man må forholde seg til. Det er ikke mulig å få tilgang på personlige opplysninger på biologisk familie (fult navn, personnummer osv) Dette kan ifølge Sør-Koreans lov kun formidles av den som eier dette.

På grunn av nye adopsjonsforskrifter i Sør-Korea, effektiv august 2012, har biologisk familie ikke lenger lov til å be om et søk

gjennom adopsjonsbyrået for å spore barnet de oppga til adopsjon, uavhengig av landet der den adopterte nå bor.

Adopterte kan på sin side be om et søk etter biologiske foreldre. Det er ikke mulig å søke etter andre slektninger eller fosterforeldre på denne måten. Før 2012 var det tillatt for etatene å søke etter slektninger, fosterforeldre eller til og med personen som fant barnet om det var tilfellet.

Ved henvendelse til Verdens Barn for å søke biologiske foreldre, vil følgende skje.

 1. Den adopterte må fylle ut 2 skjemasom blir tilsendt på epost etter henvendelse. Det ene skjema er ”Request” og det andre er ”Petition for disclosure of information”. I tillegg må den adopterte legitimere seg ved å legge ved gyldig legitimasjon.
 2. Verdens Barn skal etter mottatt søknad sende søknaden videre til Holt Children’s Services sin etteradopsjonsavdeling i Sør-Korea (PAS)
 3. Ved mottak av dokumenter, vil PAS finne fram saksdokumenter på den adopterte og se etter opplysninger i tråd med søknaden. Etter å ha behandlet søknaden sendes dette videre til NCRC om man søker etter biologiske foreldre.
 4. NCRC vil se etter supplerende informasjon og eventuelt søke mot folkeregisteret for å få oppdatert kontaktinformasjon på den man søker om det foreligger tilstrekkelig opplysninger. Samlende opplysninger vil så bli formidlet til PAS. Om man finner fult navn, adresse og personnummer på biologiske foreldre kan ikke disse opplysningene utgis til Verdens Barn eller den adopterte. Dette er regulert av Sør-koreansk lov. Det er ifølge loven kun den som eier opplysningene som kan formidle dette.
 5. Hvis NCRC ikke har tilstrekkelig med opplysninger som kan generere et søk i folkeregisteret, ikke finner den riktige personen i registret, eller kontaktopplysninger som blir funnet ikke lengere er gyldig, vil Verdens Barn bli orientert om dette gjennom PAS, og søket vil bli avsluttet. Dette betyr ikke at det ikke er mulig å søke videre gjennom andre kanaler, men da må dette utføres av søkeren selv.
  (Et lukket søk betyr ikke at det ikke kan åpnes på nytt på senere tidspunkt gjennom Verdens Barn eller PAS. Saksbehandler i Verdens Barn vil informere deg om gjeldende regler for dette)
  Om man finner gyldig kontaktinformasjon på biologiske foreldre vil PAS gjøre følgende:
 6. Om det var et gift par som ga barnet til adopsjon eller en ugift kvinne som for tiden bor alene, vil de forsøke å kontakte via telefon. På grunn av kulturelle og sosiale hensyn utøver PAS diskresjon ved søk da en slik henvendelse kan være problematisk for den biologisk famille og deres relasjoner.
 7. I tilfeller der det kan framgå at den som leverte barnet til adopsjon var ugift, eller hvis de er usikre på hans / hennes sivilstatus, vil de sende ett til tre telegram og be dem om å kontakte PAS. Telegramtjenesten i Korea er svært effektiv, og telegramtjenesten vil forsøke å verifisere hvem som faktisk mottok leveransen, og om adressanten bor på det stedet.
 8. PAS vil varsle Verdens Barn dersom biologisk famille blir funnet og vi vil kontakte den adopterte.

Merk: Hvis et søk etter biologisk familie ikke er mulig basert på informasjonen i filene dine, kan Verdens Barn gi råd over andre ressurser hvis du ønsker å forfølge søket på egen hånd.

 

 

Informasjon om søk i forskjellige land

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00