login icon
english icon
AA

Prosedyre for å søke biologiske slektninger i Sør-Afrika

I Sør-Afrika kan adopterte over 18 år søker om ber informasjon om sin biologiske familie. Det er kun den adopterte selv som kan ta initiativ til en slik forespørsel.

Hittil har det ikke vært noen adopterte som har søkt om slik informasjon, rett og slett fordi ingen av de adopterte har vært gamle nok. Verdens Barn startet opp adopsjonsarbeidet i Sør-Afrika i 2003, og de eldste barna er nå 17 år.

For å søke informasjon må man ta kontakt med adopsjonsorganisasjonen i Norge (Verdens Barn). Forespørselen vil via organisasjonen bli videresendt til Abba Adoptions i Sør-Afrika. Dersom man planlegger å reise til Sør-Afrika for å søke kontakt med biologisk familie, må en slik henvendelse sendes minimum 6 måneder i forveien.

Abba har utarbeidet egne retningslinjer, både for besøk til barnehjem/fosterhjem og til søk etter biologisk opprinnelse.

Retningslinjer hos Abba for søk etter biologisk familie:

  1. Slike søk er lovfestet i barneloven, lov 38 av 2005. I samsvar med loven kan enhver forespørsel om opprinnelse, knyttet til identifiserende detaljer om den spesifikke adopsjonen, kun tilrettelegges av adopsjonsorganisasjonen i det landet man er adoptert til, med assistanse fra den sørafrikanske adopsjonsorganisasjonen.
  2. Søknad om informasjon om opprinnelse kan bare leveres etter at barnet har fylt 18 år, og skal være på forespørsel fra adopterte.
  3. På grunn av kompleksiteten, den intensive forberedelsen og tilgjengeligheten til personalet, må Abba informeres minst 6 måneder før du planlegger å reise.
  4. Opprinnelsesbesøk må ordnes via adopsjonsorganisasjonen din, som i sin tur kontakter Abba Adoptions.
  5. Både adopterte og deres foreldre, så vel som den biologiske familien, trenger rådgivning som forberedelse til et møte.
  6. I tilfeller der den biologiske familien er sporbar og villig til å møte adopterte, vil rådgivning gjøres separat innledningsvis før barnet møter den biologiske familien.
  7. Etter vår erfaring bør det planlegges fleksible datoer (2 til 3 dager) i forbindelse med en slik reise, for å gi mer tid og også ha fleksibilitet hvis planlagte avtaler må flyttes grunnet tilgjengeligheten for biologisk familie.

Informasjon om søk i forskjellige land

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00