login icon
english icon
AA

Organisasjonen

Verdens Barn er en humanitær, livssynsnøytral og politisk uavhengig organisasjon basert på medlemskap. Hvert annet år avholdes Landsmøtet som legger retningslinjene for Verdens Barns arbeid. Der velges også Hovedstyret som gjennom toårs-perioden leder organisasjonens drift.

Dere er ikke alene om å tenke på å adoptere. Verdens Barn har gjennom sitt arbeide funnet gode norske hjem til over 8000 utenlandske barn. Foreningen spiller en sentral rolle både før, under og etter adopsjonsprosessen. Verdens Barn har med andre ord lang erfaring og svært gode kunnskaper om adopsjon – erfaring vi gjerne deler med nye adoptivforeldre.

Verdens Barn har lokalavdelinger rundt om i hele landet . Der kan dere treffe andre familier som har adoptert eller planlegger å adoptere og trekke veksler på deres erfaringer. Like viktig er det å få treffe andre i samme situasjon, med samme spørsmål og tanker. Dessuten er lokalavdelingene svært ofte et verdifullt nettverk for adoptivbarna selv.

Hovedstyret

Hovedstyret velges av landsmøtet i Verdens Barn og skal lede organisasjonens arbeid mellom landsmøtene. Hovedstyret består av leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Leder:
Inger Marie Flakstad e-post

Nestleder: 
Terje Pahr Haare e-post

Styremedlemmer:
Harald Venes e-post
Anne Marit Wolan Jacobsen e-post
Vibeke M. Erichsen e-post

Varamedlemmer:  
Jørn A. Uggerud e-post 

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00