login icon
english icon
AA

Lokallaget i VEST-AGDER

Det innkalles til årsmøte i Verdens Barn Vest-Agder

Tid:         Tirsdag 12.3. 2019  kl. 18.00
Sted:        Lokalene til Kristiansand Roklubb
Adresse: Kjøita 10, 4630 Kristiansand 

Saksliste: 

Åpning
Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder og referent
Valg av to personer til å underskrive protokoll
Årsberetning
Regnskap 2018
Budsjett
Innkomne forslag
Valg 
Avslutning av Årsmøtet. 

Vi vil oppfordre alle til å møte på årsmøtet da organisatoriske endringer som går på at Aust og Vest Agder skal slå seg sammen skal behandles..

19.30 - Foredrag ved Joachim Haarklou: 

Vi har igjen invitert Psykologspesialist Joachim Haarklou til å holde årets temaforedrag. Han skal snakke om viktigheten av tilknytning, men vi kommer også inn på emnene trygghet/utrygghet, grensesetting, når skal man reagere / søke hjelp, mao en mer praktisk tilnærming. 
Vi åpner opp denne delen av møtet for de andre adopsjonsforeningene, InorAdopt og Adopsjonsforum.

 

Om lokalforeningen

Verdens Barn Vest-Agder har ca 100 medlemsfamilier. Vi ønsker å være tilstede og være en ressurs for familier i adopsjonsprosessen, både før- under og etter at adopsjonen er gjennomført.

Hva ønsker DU at lokalforeningen skal gjøre?

Vi har styremøter ca hver 2. mnd, og vi er svært interessert i innspill fra medlemmer om temaer og annet dere ønsker å ta opp, slik at vi kan bli en mer aktiv og «brukervennlig» forening for alle.

Tidligere har vi hatt våre årlige sommer- og julefester, samt temakvelder, adopsjonsuka, (samarbeid med InorAdopt og Adopsjonsforum), med aktuelle temaer og gode foredragsholdere. Men de siste årene har vi sett at det har blitt stadig færre deltakere på disse arrangementene.

Vi ser at når barna blir i 10-12 årsalderen, forsvinner både de og foreldrene ut av foreningen. Dette er synd, siden det er i denne alderen at tanker om identiteten ofte melder seg hos barna, i tillegg til de vanlige tenåringsspørsmålene. Vi har tro på at barna våre er viktige ressurser for hverandre, og at de blir sterke i fellesskapet. Som foreldre må vi innse at barna ikke alltid kommer til oss med det de lurer på, og da er det godt for de, og oss, å ha et nettverk hvor de kan være trygge på hverandre og lære av hverandres erfaringer.

Og ikke glem...

Har du forslag til aktiviteter eller synspunkter på hvordan vi skal drive arbeidet på lokalplan, så ta gjerne kontakt med noen i styret, eller send en mail til vest-agder@verdensbarn.no. Vi er her for medlemmenes skyld.

Adresser

Siss Nesheim (leder)
epost: vest-agder@verdensbarn.no

Marianne Schill Reinsnes(Adopsjonskontakt)
Eikeveien 191
4640 SØGNE
Mobil: 90 38 61 71

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00