login icon
english icon
AA

Lokallaget i Nord-Trøndelag

Vi er en aktiv forening som gjerne vil arrangere mye  i løpet av året for medlemmer og andre interesserte. Nord-Trøndelag er et stort fylke og vi forsøker å legge arrangementene til Steinkjer eller Stjørdalsområdet.

Adresser

Lisbeth Jensvik (leder)
Prof. Ryghsgt. 25
7650 Verdal
tlf: 91 77 95 26
epost: nordtrondelag@verdensbarn.no

           ljensvik@vktv.no


Mette Elstad (adopsjonskontakt)
Petrinebakken 30
7517 Hell
tlf: 477 58 650
epost:mettekat@ktv.no

ÅRSMØTET 2015

Årsmøtet 2015 blir på Verdal Hotell torsdag 02.03 2015 kl 19

Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen.

Etter årsmøtet blir det mat fra meny på hotellet.

Saker til årsmøtet:

1. Åpning ved leder

2. Valg av møteleder og sekretær

3. Valg av 2 til å undertegne protokollen

4. Årsberetningen

5. Regnskap og budsjett

6. Innkomne saker

7. Valg

Mvh Verdens Barn avd.Nord Trøndelag

ved styret.

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00