login icon
english icon
AA

Publisert onsdag 24. mars 2021

Barn som trenger en familie

Våre samarbeidsland ber oss fra tid til annen om å finne en familie til barn de ikke vil plasse

LES MER

Publisert mandag 15. mars 2021

Åpent digitalt informasjonsmøte

Via Teams vil det lørdag 17. april kl. 12-14 bli avholdt et åpent informasjonsmøte om adopsjon

LES MER

Publisert mandag 01. mars 2021

Adopsjonssituasjonen

Ett barn kom hjem til Norge i februar, og fem familier fikk vite hvem de har ventet på.

LES MER

Publisert onsdag 10. februar 2021

Midlertidig stopp for adopsjoner i Nederland

Det er nylig blitt kjent at nederlandske myndigheter har innført et midlertidig stopp av interna

LES MER

Publisert mandag 01. februar 2021

Adopsjonssituasjonen

Fem barn kom til Norge sammen med sin familie i januar, mens to familier fikk vite hvem de skal b

Publisert mandag 25. januar 2021

Verdens Barn holder stengt

På grunn av smittesituasjonen holder Verdens Barn kontoret stengt. Du kan fortsatt treffe oss p

LES MER

Publisert fredag 08. januar 2021

Varsel til adopterte dersom biologisk familie ønsker kontakt

Både norske myndigheter og adopsjonsforeningene mottar iblant brev fra opprinnelig slekt eller a

LES MER

Publisert mandag 04. januar 2021

Stort behov for nye søkere!

Vurderer du å adoptere? Eller er du allerede i en adopsjonsprosess?

Vi trenger nye søke

LES MER

Publisert onsdag 30. desember 2020

Ni adopsjoner i 2020

I det spesielle koronaåret 2020 ble det gjennomført ni adopsjoner gjennom Verdens Barn. Flest b

LES MER

Publisert mandag 21. desember 2020

Åpent digitalt informasjonsmøte

Via Teams vil det lørdag 16. januar kl. 12-14 bli avholdt et åpent møte om adopsjon. Her kan d

LES MER

Publisert mandag 21. desember 2020

Mens vi venter...

Verdens Barn har nå sendt ut julebrevet “Mens vi venter...” til våre søkere.

LES MER

Publisert tirsdag 01. desember 2020

Oppdatert versjon av temaheftet «Adopterte barn og språk»

Adopsjonsfaglig Utvalg, som er et samarbeidsutvalg bestående av ansatte fra de tre adopsjonsorga

LES MER

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00