Barn som trenger en familie

Våre samarbeidsland ber oss fra tid til annen om å finne en familie til barn de ikke vil plassere direkte. 

Vi søker nå etter foreldre til en gutt fra Sør-Afrika som er født juni 2020.

Sør-Afrika

Vi søker etter en familie til en gutt som er født juni 2020. Han er født etter full termin med god fødselsvekt.

Biologisk mor har oppgitt at hun drakk cider (ca. 4% alkohol) de første ukene av svangerskapet. Han har også blitt behandlet for problemer med venstre nyre. Han har fra tid til annen hatt problemer med pusten, men ifølge legen er han for liten til å bli diagnostisert med astma. 

Gutten har hatt god utvikling de siste månedene, men vil fortsatt ha behov for oppfølging.

Av hensyn til barna og deres integritet er vi sparsomme med opplysningene. Søkere som kan tenke seg å vurdere å adoptere dette barnet bes derfor ta direkte kontakt med oss. Vi kan da sende flere opplysninger.

Inntil tre familier kan få tilsendt barnets dokumenter. Kun søkere som allerede er godkjent av Bufetat kan søke. 

Informasjonen sendes i slike saker alltid anonymisert, dvs. uten navn og bilder. Dere må ta med barnets dokumenter til en lege. Dersom man ønsker det, kan legen deres i tillegg få tilsendt bilder og evt. videoklipp av barnet.

Dersom man - etter samråd med lege - ønsker å adoptere barnet, må saken fremmes for «Det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker». Dette utvalget vurderer saker som angår barn med spesielle behov. Inntil tre familier kan søke.

Ta kontakt med Helge Solberg på epost helge@verdensbarn.no dersom du ønsker mer informasjon.