Varsel til adopterte dersom biologisk familie ønsker kontakt

Både norske myndigheter og adopsjonsforeningene mottar iblant brev fra opprinnelig slekt eller andre som ønsker å få kontakt med deg som er adoptert. Nå vil adopterte bli varslet om slike henvendelser.

Tidligere ble brev eller kontaktønsker kun videresendt til adopterte som hadde bedt om innsyn i sin adopsjonssak eller som hadde gitt positivt uttrykk for at han eller hun ønsket å motta slike henvendelser.

Som følge av at adopsjonsloven ble endret i 2018 vil slike henvendelser bli videreformidlet til utenlandsadopterte over 18 år. Du kan reservere deg mot å bli varslet.

Du kan lese mer om denne endringen av praksis på Bufdirs hjemmeside.