login icon
english icon
AA

Stort behov for nye søkere!

Vurderer du å adoptere? Eller er du allerede i en adopsjonsprosess?

Vi trenger nye søkere på Thailand og Sør-Korea!

Verdens Barn har langt færre søkere, både i den norske og utenlandske delen av adopsjonsprosessen, enn det antallet barn fra Thailand og Sør-Korea det er forventet at kan ha behov for en ny familie i Norge via adopsjon i tiden fremover. Det er derfor stort behov for nye søkere som ønsker å adoptere fra Thailand og Sør-Korea. 

Det er behov for både søkere som er helt i startfasen av adopsjonsprosessen, samt søkere som er under utredning eller er godkjent for et annet land. Det er mulighet for adopsjon av yngre barn, eldre barn og/eller søsken. Det er ikke krav om at man må være åpen for barn med spesielle behov for å adoptere fra disse to landene. 

Informasjon om ventetider og krav til søkere finner du her: http://www.verdensbarn.no/adopsjon/kriterier-og-ventetider.

Ta kontakt med saksbehandler Una Sveen (Sør-Korea) på epost una@verdensbarn.no eller saksbehandler Janita Skjortnes (Thailand) på epost janita@verdensbarn.no for mer  informasjon.

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00