login icon
english icon
AA

Ni adopsjoner i 2020

I det spesielle koronaåret 2020 ble det gjennomført ni adopsjoner gjennom Verdens Barn. Flest barn ble adoptert fra Sør-Korea.

Fem av barna kom fra Sør-Korea, tre kom fra Sør-Afrika og ett barn kom fra Thailand. Av disse var sju gutter og to jenter.

Ved ankomst til Norge var seks av barna under to år. To barn hadde fylt to år ved ankomst til Norge, mens ett barn hadde fylt 3 år ved ankomst.

En oppdatert oversikt over adopsjonssituasjonen per 31. desember 2020 finner du her.

Du finner kriterier og ventetider i våre samarbeidsland her.

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00