Åpner for nye søkere på Korea

Verdens Barn har åpnet for et utvidet inntak av nye søkere på Korea. Også familier som ikke har adoptert et barn fra Korea tidligere har anledning til å søke.

 Verdens Barn har siden 2009 kun tatt i mot noen få nye søkere på Korea. Inntaket har vært begrenset til familier som allerede har adoptert ett eller flere barn fra Korea, samt familier der minst en av søkerne selv er adoptert fra Korea. Årsaken til det begrensede inntaket er en svært usikker adopsjonssituasjon i Korea.

Situasjonen er fortsatt svært usikker, men vi har etter en evaluering nå besluttet at vi kan ta inn et begrenset antall nye søkere også utenom gruppen angitt overfor. Dette med betyr altså at alle som oppfyller kriteriene Korea stiller, har anledning til å sende inn en søknad. Dere kan lese om kriteriene her.

Grunnet usikker og forventet økt ventetid er aldersgrensen ved inntak satt til max. 39 år (ikke fylt 40) ved søknadstidspunkt.

Vi gjør oppmerksom på at man må ha vært hjemme med sist ankomne barn i minst 6 måneder før man kan bli registrert som søkere på Korea.

Vi opererer ikke med noen venteliste, og søkerne registreres fortløpende ettersom registreringsskjema er mottatt. Familier som er registrert som søkere hos oss på andre land, må sende oss en bekreftelse på ønske om bytte av land.

Registreringssskjema kan lastes ned her. Skjemaet kan sendes på e-post til Una Sveen på una@verdensbarn.no eller på fax 22 59 52 01.

Spørsmål kan rettes til Una Sveen på tlf. 22 59 52 03.