Ny rørende bok

De ga fra seg sine barn - nå forteller de sine historier. Ny rørende bok om hvorfor noen velger adopsjon.
Boken «Å drømme en verden» er oppfølgeren til «Jeg ønsker deg et vakkert liv» som kom på norsk i 2017. Boken inneholder 17 historier, der biologiske mødre forsøker å forklare hvorfor de tok det valget de gjorde.
 
- Sykepleier og forfatter Heidi Schmidt har oversatt boken og tilrettelagt for norske forhold.
- Billedkunstner Marianne Frisvold skriver om å finne sin identitet og om besøkene på mødrehjemmet Ae Ran Won.
- Billedkunstner Jan Christensen har utformet bokens forside, basert på skuepiller Mona Grennes forestilling «Journey to the East.».
 
Boken er utgitt på Kolofon forlag i oktober 2020 og kan kjøpes i bokhandel, www.kolofon.no, eller direkte av Heidi Schmidt, heidschm@online.no : 250 kr. VIPS: 41401251. Deler av overskuddet vil gå til mødrehjemmet Ae Ran Won i Seoul.