Barn søker foreldre!

Ei jente fra Thailand, født i 2018, trenger ny familie. 

Alle godkjente søkere som kvalifiserer for kravene Thailand stiller kan være aktuelle, også søkere på andre land.

Våre samarbeidsland ber oss fra tid til annen om å finne foreldre til barn de ikke har klart å plassere.

Du kan lese mer under Barn søker foreldre