Status om Covid-19 i våre samarbeidsland

Vi har nå lagt ut en ny statusoppdatering om situasjonen rundt Covid-19-smitte i våre samarbeidsland.

Sør-Afrika innførte i mars 2020 en streng lockdown for å unngå en dramatisk spredning av viruset. Alle butikker og kontorer ble holdt stengt, med unntak av livsnødvendige funksjoner. Innbyggerne, med unntak av de som har samfunnskritiske funksjoner, ble pålagt å være hjemme og fikk bare lov til å reise for medisinsk behandling eller å kjøpe dagligvarer. 

Ingen kommersielle flygninger fikk tillatelse til å lande på sørafrikanske flyplasser. Sørafrikanske statsborgere som ankom fra høyrisikoland vil automatisk bli satt under karantene i 14 dager. Ikke-sørafrikanere som ankommer fra høyrisikoland ble returnert.

Den 26. mars ble en nasjonal lockdown på beredskapsnivå 5 (høyeste nivå) pålagt. Dette betyr at kun essensielle tjenester holdes åpne og at det er betydelige transport- og bevegelsesrestriksjoner. 1. mai ble nivået senket til nivå 4, og flere funksjoner ble åpnet i samfunnet. 1. juni ble beredskapsnivået senket til nivå 3. De fleste sørafrikanere kunne nå vende tilbake til skole og jobb.

Sør-Afrika gikk fra beredskapsnivå 3 til beredskapsnivå 2 i august. Nå ble det også tillatt å reise fritt mellom provinsene i landet. Heldigvis ser det ut til at lettelsene i restriksjonene ikke har ført til økt smittespredning, slik mange fryktet.

Fra 20. september gikk landet til beredskapsnivå 1. Det ble kort tid etter innført lettelser i reiserestriksjonene. De tre største flyplassene: Cape Town International, King Shaka International (Durban) og OR Tambo International (Johannesburg/Pretoria) åpnet for kommersiell internasjonal flytrafikk i oktober.

Som følge av disse lettelsene ble også moratoriet som stanset adopsjonsarbeidet opphevet. 

Antall nye registrerte smittede går stadig nedover, og dødeligheten blant de som er smittet har også gått ned. Det er også færre som trenger respiratorbehandling. Den rapporterte dødsraten per innbygger har vært lav sammenlignet med andre deler av verden, til tross for dårlig helseinfrastruktur. Ifølge WHO kan dette delvis skyldes den relativt unge befolkningen i Afrika. I tillegg er trolig det reelle tallet høyere, ettersom mange Covid-19 relaterte dødsfall blir ikke registrert som dette.

Thailand har hittil hatt relativt få kjente smittetilfeller av Covid-19. Nedstenging både lokalt og nasjonalt ble innført i midten av mars. Fra mai har man gradvis løftet restriksjonene. Med ett unntak i september, har det ikke vært lokal smitte siden 26 mai, De feste restriksjonene innført innenlands grunnet pandemien er nå opphevet. Unntakstilstanden landet har vært i siden 26 mars, er imidlertid foreløpig forlenget til 15 januar. Hovedårsaken er at dette gir mulighet til å fortsatt begrense innreise til landet, samt gjennomføre smitteverntiltak som f.eks. karantene i den forbindelse.

Fra slutten av mars til juli måned var det kun thailandske borgere som fikk ankomme landet. Det ble deretter gradvis åpnet for at noen få spesifikke grupper kan få innreisetillatelse. Se gjerne den norske ambassadens hjemmeside eller Facebook-side for mer informasjon om dette.

En stor del av landets nasjonalprodukt stammer fra turistnæringen, og denne er hardt rammet av nedstengingen. Mange forslag om hvordan dette kan gjennomføres uten særlig risiko for ny lokal smitte, har blitt langt på bordet. Nå står høysesongen for døren (november- april), og man frykter at mange arbeidsplasser og bedrifter går tapt om grensene snart ikke åpnes for turisme. Tiltakene myndighetene har satt i gang for å stimulere innlandsreiser er ikke nok til å holde liv i næringen. Fra oktober  ble det innført et visum for langtidsturister som vil være i Thailand i 30- 270 dager. Fra november ble det innført et visum for turister som vil reise til Thailand for en kortere periode. Begge turistvisumene gjelder personer fra såkalt lavrisikoland. Norge er pt inkludert her.

Myndighetene i Thailand besluttet i slutten av november at adoptivfamilier som skal på hentereise gis innreisetillatelse. En av våre familier reiser i slutten av desember, og ytterligere fire familier reiser i løpet av februar 2021.

Før innreise kreves det blant annet godkjennelse fra den thailandske ambassaden i det aktuelle landet, bekreftelse på at man har nok i banken til å dekke oppholdet i Thailand, legeattest og bekreftet negativ test på covid-19 gjennomført maksimalt 72 timer før innreise. De aller fleste av disse må gjennomføre 15 døgns karantene på statlige fasiliteter, for egen kostnad, samt fremlegge dokumentasjon på forsikring som dekker utgifter til helsebehandling om man blir syk av Covid-19 tilsvarende minimum 100 000 USD.

Ansatte hos DCY og HSF jobber nå som normalt. Matchingskomiteen og Central Adoption Board (CAB) har gjenopptatt sin møtevirksomhet, med unntak av hentereiser. Det kan komme tildelinger via sentralmyndighetene og HSF, og godkjenninger fra CAB.  

Sør-Korea har adopsjonsprosessen stort sett gått som normalt under hele pandemien, til tross for at landet i starten var blant landene med flest smittetilfeller per innbygger. Etter en smittetopp på ca. 900 smittetilfeller per døgn i slutten av februar 2020, gjenvant de raskt kontrollen ved hjelp av massiv testing av befolkningen, omfattende smittesporing samt bruk av isolasjon og strenge karantenebestemmelser. Måten den koreanske befolkningen har håndtert pandemien på er også en viktig årsak til at smitten har blitt holdt under kontroll. Det er stort fokus på å ta hensyn til andre mennesker, og en høy grad av solidaritet hos befolkningen

Med virkning fra 1. april ble det innført obligatorisk 14 dagers karantene for alle innreisende til Sør-Korea. Døgnprisen er på 150 000 koreanske won (ca. 1200 kroner med gjeldende valutakurs) per døgn per person. Karantenehotell tildeles på flyplassen. Fra midnatt 13. april ble visumfriheten for borgere fra 90 land midlertidig opphevet, inkludert Norge. Dette innebærer at alle som skal på hentereise nå søke om innreisevisum. Alle ankommende passasjerer blir testet for Covid-19 og fra 8. januar 2021 stilles det også krav om negativ Covid-19-test ved innreise til Sør-Korea. Testen skal ikke være eldre enn 72 timer ved utreise fra Norge. Hvis testresulatet er på et annet språk enn koreansk eller engelsk kreves det notarialbekreftelse for å være gyldig. 

Sør-Korea opplevde sin andre smittebølge i slutten av august 2020 med en topp på 441 nye smittetilfellet ila ett døgn. Beredskapet var høynet til midten av oktober, og tallene sank igjen raskt, men i midten av november startet det som utviklet seg til å bli den mest alvorlige smittebølgen hittil under pandemien. Smittetallene økte raskt, og myndighetene, som i løpet av pandemien har vært tilbakeholdne med å innføre for strenge tiltak av hensyn til landets økonomi, oppjusterte beredskapsnivået til 2.5 i hovedstadsregionen den 8. desember. Dette er det neste høyeste i et fem-trinns beredskapssystem (1, 1.5, 2, 2.5, 3) som landet opererer med, og gjelder foreløpig frem til 14. februar 2021. I resten av landet gjelder nivå 2. Også antall dødsfall har økt markant i løpet av den tredje smittebølgen. Det er opprettet et midlertidig forbud mot samlinger med over fire personer i hele landet, og myndighetene har bedt befolkningen om å unngå sosiale sammenkomster. Det har vært en positiv utvikling etter en topp på 1241 nye smittetilfeller den 25. desember 2020.    

 __________________________________________________________________________________________________

I tillegg er det nå slik at mange saker i prosessen vil kunne bli forsinket eller stoppe opp også her i Norge. For eksempel har mange domstoler o.l. stengt publikumsservice eller redusert åpningstid, slik at det kan være vanskelig å få notarialbekreftet dokumenter som skal til utlandet. 

Det er selvfølgelig vanskelig å si noe sikkert om hvordan situasjonen vil utvikle seg, både i Norge og i våre samarbeidsland. Vi følger situasjonen nøye, og snakker jevnlig med våre andre samarbeidspartnere. Vi vil informere søkerne på hvert enkelt land dersom situasjonen endrer seg. 

Ta vare på hverandre og vis hensyn til de rundt dere!