login icon
english icon
AA

Status om Covid-19 i våre samarbeidsland

Vi har nå lagt ut en ny statusoppdatering om situasjonen rundt Covid-19-smitte i våre samarbeidsland.

Sør-Afrika innførte i mars 2020 en streng lockdown for å unngå en dramatisk spredning av viruset. Alle butikker og kontorer ble holdt stengt, med unntak av livsnødvendige funksjoner. Innbyggerne, med unntak av de som har samfunnskritiske funksjoner, ble pålagt å være hjemme og fikk bare lov til å reise for medisinsk behandling eller å kjøpe dagligvarer. 

Ingen kommersielle flygninger fikk tillatelse til å lande på sørafrikanske flyplasser. Sørafrikanske statsborgere som ankom fra høyrisikoland vil automatisk bli satt under karantene i 14 dager. Ikke-sørafrikanere som ankommer fra høyrisikoland ble returnert.

Den 26. mars ble en nasjonal lockdown på beredskapsnivå 5 (høyeste nivå) pålagt. Dette betyr at kun essensielle tjenester holdes åpne og at det er betydelige transport- og bevegelsesrestriksjoner. 1. mai ble nivået senket til nivå 4, og flere funksjoner ble åpnet i samfunnet. 1. juni ble beredskapsnivået senket til nivå 3. De fleste sørafrikanere kunne nå vende tilbake til skole og jobb.

Sør-Afrika gikk fra beredskapsnivå 3 til beredskapsnivå 2 i august. Nå ble det også tillatt å reise fritt mellom provinsene i landet. Heldigvis ser det ut til at lettelsene i restriksjonene ikke har ført til økt smittespredning, slik mange fryktet.

Fra 20. september gikk landet til beredskapsnivå 1. Det ble kort tid etter innført lettelser i reiserestriksjonene. De tre største flyplassene: Cape Town International, King Shaka International (Durban) og OR Tambo International (Johannesburg/Pretoria) åpnet for kommersiell internasjonal flytrafikk i oktober.

Som følge av disse lettelsene ble også moratoriet som stanset adopsjonsarbeidet opphevet. 

Antall nye registrerte smittede går stadig nedover, og dødeligheten blant de som er smittet har også gått ned. Det er også færre som trenger respiratorbehandling. Den rapporterte dødsraten per innbygger har vært lav sammenlignet med andre deler av verden, til tross for dårlig helseinfrastruktur. Ifølge WHO kan dette delvis skyldes den relativt unge befolkningen i Afrika. I tillegg er trolig det reelle tallet høyere, ettersom mange Covid-19 relaterte dødsfall blir ikke registrert som dette.

Thailand har hittil hatt relativt få kjente smittetilfeller av Covid-19. Nedstenging både lokalt og nasjonalt ble innført i midten av mars. Fra mai har man gradvis løftet restriksjonene. Med ett unntak i september, har det ikke vært lokal smitte siden 26 mai, De feste restriksjonene innført innenlands grunnet pandemien er nå opphevet. Unntakstilstanden landet har vært i siden 26 mars, er imidlertid foreløpig forlenget til 15 januar. Hovedårsaken er at dette gir mulighet til å fortsatt begrense innreise til landet, samt gjennomføre smitteverntiltak som f.eks. karantene i den forbindelse.

Fra slutten av mars til juli måned var det kun thailandske borgere som fikk ankomme landet. Det ble deretter gradvis åpnet for at noen få spesifikke grupper kan få innreisetillatelse. Se gjerne den norske ambassadens hjemmeside eller Facebook-side for mer informasjon om dette.

En stor del av landets nasjonalprodukt stammer fra turistnæringen, og denne er hardt rammet av nedstengingen. Mange forslag om hvordan dette kan gjennomføres uten særlig risiko for ny lokal smitte, har blitt langt på bordet. Nå står høysesongen for døren (november- april), og man frykter at mange arbeidsplasser og bedrifter går tapt om grensene snart ikke åpnes for turisme. Tiltakene myndighetene har satt i gang for å stimulere innlandsreiser er ikke nok til å holde liv i næringen. Fra oktober  ble det innført et visum for langtidsturister som vil være i Thailand i 30- 270 dager. Fra november ble det innført et visum for turister som vil reise til Thailand for en kortere periode. Begge turistvisumene gjelder personer fra såkalt lavrisikoland. Norge er pt inkludert her.

Myndighetene i Thailand besluttet i slutten av november at adoptivfamilier som skal på hentereise gis innreisetillatelse. En av våre familier reiser i slutten av desember, og ytterligere fire familier reiser i løpet av februar 2021.

Før innreise kreves det blant annet godkjennelse fra den thailandske ambassaden i det aktuelle landet, bekreftelse på at man har nok i banken til å dekke oppholdet i Thailand, legeattest og bekreftet negativ test på covid-19 gjennomført maksimalt 72 timer før innreise. De aller fleste av disse må gjennomføre 15 døgns karantene på statlige fasiliteter, for egen kostnad, samt fremlegge dokumentasjon på forsikring som dekker utgifter til helsebehandling om man blir syk av Covid-19 tilsvarende minimum 100 000 USD.

Ansatte hos DCY og HSF jobber nå som normalt. Matchingskomiteen og Central Adoption Board (CAB) har gjenopptatt sin møtevirksomhet, med unntak av hentereiser. Det kan komme tildelinger via sentralmyndighetene og HSF, og godkjenninger fra CAB.  

Sør-Korea har adopsjonsprosessen stort sett gått som normalt under hele pandemien, til tross for at landet i starten var blant landene med flest smittetilfeller per innbygger. For å få kontroll på viruset har landet satset på massiv testing av befolkningen, omfattende smittesporing samt bruk av isolasjon og strenge karantenebestemmelser. Parallelt har myndighetene innført ulike restriksjoner for å hindre spredning, som blant annet periodevis stenging av skoler, kulturinstitusjoner og enkelte offentlige bygg.   

Med virkning fra 1. april ble det innført obligatorisk 14 dagers karantene for alle innreisende til Sør-Korea. Alle ankommende passasjerer fra Europa blir testet for Covid-19, men karantene pålegges selv ved negativt resultat. Dersom man ikke har eget bosted, vil man bli transportert til et eget mottakssenter. Pr. i dag er døgnkostnaden 150.000 koreanske won, dvs. om lag 1200 NOK med gjeldende valutakurs. Fra midnatt 13. april ble visumfriheten for borgere fra 90 land midlertidig opphevet, inkludert Norge. Dette innebærer at alle som skal på hentereise nå søke om visum. Videre stilles det fra og med 8. januar krav om negativ covid-19-test ved innreise til Sør-Korea, som skal være tatt ikke senere enn 72 timer før ankomst. Hvis testresulatet er på et annet språk enn koreansk eller engelsk kreves det notarialbekreftelse for å være gyldig. 

Etter flere uker med under 10 nye smittetilfeller per dag lempet myndighetene i begynnelsen av mai på restriksjonene for sosial distansering. Men etter at det så oppstod økt smitte i ukene etter gjenåpningen, gjeninnførte myndighetene flere av restriksjonene. Likevel økte tallene, og landet opplevde en ny smittebølge i slutten av august. Beredskapsnivået ble igjen oppjustert, og tallene begynte raskt å synke. Og etter en lengre periode med lave tall, ble restriksjoner for sosial distansering nedjustert til nivå 1 i midten av oktober, men med strengere smitteforebyggende tiltak i hovedstadsregionen. Etter dette har tallene igjen økt, og landet er nå inne i sin tredje smittebølge med en kraftig økning i tallene siden midten av november. Myndighetene, som i løpet av pandemien har vært tilbakeholdne med for strenge tiltak av hensyn til landets økonomi, har oppjustert beredskapsnivået i flere omganger og nivå 2.5 ble innført i hovedstadsregionen den 8. desember. Dette er det neste høyeste i et fem-trinns beredskapssystem (1, 1.5, 2, 2.5, 3) som landet opererer med. Tallene har fortsatt å øke og passerte for første gang siden pandemien startet 1000 nye smittetilfeller i løpet av et døgn søndag 13. desember. Det diskuteres nå om landet må oppjustere til høyeste beredskapsnivå. Det er foreløpig ikke meldt om forsinkelser i adopsjonsprosessen som følge av den økte smitten. 

I tillegg er det nå slik at mange saker i prosessen vil kunne bli forsinket eller stoppe opp også her i Norge. For eksempel har mange domstoler o.l. stengt publikumsservice eller redusert åpningstid, slik at det kan være vanskelig å få notarialbekreftet dokumenter som skal til utlandet. 

Det er selvfølgelig vanskelig å si noe sikkert om hvordan situasjonen vil utvikle seg, både i Norge og i våre samarbeidsland. Vi følger situasjonen nøye, og snakker jevnlig med våre andre samarbeidspartnere. Vi vil informere søkerne på hvert enkelt land dersom situasjonen endrer seg. 

Ta vare på hverandre og vis hensyn til de rundt dere! 

 

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00