login icon
english icon
AA

Status om Covid-19 i våre samarbeidsland

Vi har nå lagt ut en ny statusoppdatering om situasjonen rundt Covid-19-smitte i våre samarbeidsland.

Sør-Afrika innførte i mars 2020 en streng lockdown for å unngå en dramatisk spredning av viruset. Alle butikker og kontorer ble holdt stengt, med unntak av livsnødvendige funksjoner. Innbyggerne, med unntak av de som har samfunnskritiske funksjoner, ble pålagt å være hjemme og fikk bare lov til å reise for medisinsk behandling eller å kjøpe dagligvarer. 

Ingen kommersielle flygninger fikk tillatelse til å lande på sørafrikanske flyplasser. Sørafrikanske statsborgere som ankom fra høyrisikoland vil automatisk bli satt under karantene i 14 dager. Ikke-sørafrikanere som ankommer fra høyrisikoland ble returnert.

Den 26. mars ble en nasjonal lockdown på beredskapsnivå 5 (høyeste nivå) pålagt. Dette betyr at kun essensielle tjenester holdes åpne og at det er betydelige transport- og bevegelsesrestriksjoner. 1. mai ble nivået senket til nivå 4, og flere funksjoner ble åpnet i samfunnet. 1. juni ble beredskapsnivået senket til nivå 3. De fleste sørafrikanere kunne nå vende tilbake til skole og jobb.

Sør-Afrika gikk fra beredskapsnivå 3 til beredskapsnivå 2 i august. Nå ble det også tillatt å reise fritt mellom provinsene i landet. Heldigvis ser det ut til at lettelsene i restriksjonene ikke har ført til økt smittespredning, slik mange fryktet.

Fra 20. september gikk landet til beredskapsnivå 1. Det ble kort tid etter innført lettelser i reiserestriksjonene. De tre største flyplassene: Cape Town International, King Shaka International (Durban) og OR Tambo International (Johannesburg/Pretoria) åpnet for kommersiell internasjonal flytrafikk i oktober.

Som følge av disse lettelsene ble også moratoriet som stanset adopsjonsarbeidet opphevet. 

Antall nye registrerte smittede går stadig nedover, og dødeligheten blant de som er smittet har også gått ned. Det er også færre som trenger respiratorbehandling. Den rapporterte dødsraten per innbygger har vært lav sammenlignet med andre deler av verden, til tross for dårlig helseinfrastruktur. Ifølge WHO kan dette delvis skyldes den relativt unge befolkningen i Afrika. I tillegg er trolig det reelle tallet høyere, ettersom mange Covid-19 relaterte dødsfall blir ikke registrert som dette.

Thailand var det første landet utenfor Kina som fikk påvist Covid-19 smitte (januar 2020). Med rask respons og sterke tiltak, klarte man imidlertid å holde smittetallene nede. Nedstenging både lokalt og nasjonalt ble innført i midten av mars, med gradvise lettelser innenlands fra mai. Med få unntak, hadde man ingen påvist lokal smitte fra mai til oktober/november.  I månedsskiftet oktober/november 2020 ble det på nytt oppblomstring av lokal smitte i en del provinser i Thailand. Denne gangen valgte man ikke å stenge ned hele landet, men gjennomføre ulike tiltak i ulike provinser ut i fra smittenivå. Thailand har fortsatt relativt lav smitte- og dødstrate som følge av Covid-19.

Fra slutten av mars til juli måned var det kun thailandske borgere som fikk ankomme landet. Det ble deretter gradvis åpnet for at noen få spesifikke grupper kan få innreisetillatelse, til at man fra slutten av november åpnet for turisme.  

Man må imidlertid oppfylle en del krav før innreise. Det kreves blant annet godkjennelse fra den thailandske ambassaden i det aktuelle landet, bekreftelse på at man har nok i banken til å dekke oppholdet i Thailand, legeattest og bekreftet negativ test på covid-19 gjennomført maksimalt 72 timer før innreise. De aller fleste av disse må gjennomføre 15 døgns karantene på statlige fasiliteter i Thailand etter ankomst for egen kostnad, samt fremlegge dokumentasjon på forsikring som dekker utgifter til helsebehandling om man blir syk av Covid-19 tilsvarende minimum 100 000 USD.

Ansatte hos DCY og HSF jobber noenlunde som normalt, men med en del smittevernhensyn. Det samme gjelder Matchingskomiteen og Central Adoption Board (CAB)  Det kan komme tildelinger via sentralmyndighetene og HSF, og godkjenninger fra CAB.  Det var grunnet pandemien stans i hentereiser fra mai 2020 og ut året. Etter ca et halvt års ekstra ventetid fikk ventende familier i starten av 2021 endelig dra på hentereise. Grunnet pandemien er familiene imidlertid oppfordret til å holde seg mest mulig for seg selv, ikke benytte offentlig kommunikasjon, og det er ikke anledning til å være igjen i landet etter hentereisen er gjennomført. Selve overføringen er også redusert til en dag. Fosterhjemsbesøk utgår, og man gjennomfører i stedet en digital samtale med barnet, sosialarbeider og fosterforeldre dagen før plassering. Møtet med CAB blir også gjennomført digitalt, og ikke ved fysisk møte.

Etter oppblomstring av lokale tilfeller av Covid-19 i slutten av 2020, gav CAB/CAC beskjed om at man i første omgang bare gjennomfører hentereiser for de familier som alt hadde bestilt hotell og flybilletter til hentereisen. Det er derfor sannsynlig at det inntil videre er en ny stans i hentereiser, grunnet pandemien.

 

Sør-Korea var i starten av pandemien blant landene med flest smittetilfeller per innbygger. Etter en smittetopp på ca. 900 smittetilfeller per døgn i slutten av februar 2020, gjenvant de raskt kontrollen ved hjelp av massiv testing av befolkningen, omfattende smittesporing samt bruk av isolasjon og strenge karantenebestemmelser. Måten den koreanske befolkningen har håndtert pandemien på er også en viktig årsak til at smitten har blitt holdt under kontroll. Det er stort fokus på å ta hensyn til andre mennesker, og en høy grad av solidaritet hos befolkningen

Med virkning fra 1. april ble det innført obligatorisk 14 dagers karantene for alle innreisende til Sør-Korea. Døgnprisen er på 150 000 koreanske won (ca. 1200 kroner med gjeldende valutakurs) per døgn per person. Karantenehotell tildeles på flyplassen. Fra midnatt 13. april ble visumfriheten for borgere fra 90 land midlertidig opphevet, inkludert Norge. Alle ankommende passasjerer blir testet for Covid-19 og fra 8. januar 2021 stilles det også krav om negativ Covid-19-test ved innreise til Sør-Korea. Testen skal ikke være eldre enn 72 timer ved utreise fra Norge. Hvis testresulatet er på et annet språk enn koreansk eller engelsk kreves det notarialbekreftelse for å være gyldig. 

Sør-Korea opplevde sin andre smittebølge i slutten av august 2020, mens det som utviklet seg til å bli den mest alvorlige smittebølgen hittil under pandemien startet i midten av november. Smittetallene økte raskt, og myndighetene, som i løpet av pandemien har vært tilbakeholdne med å innføre for strenge tiltak av hensyn til landets økonomi, oppjusterte beredskapsnivået til 2.5 i hovedstadsregionen den 8. desember. Dette er det neste høyeste i et fem-trinns beredskapssystem (1, 1.5, 2, 2.5, 3) som landet opererer med. Videre ble det i slutten av desember opprettet et midlertidig forbud mot samlinger med over fire personer i hele landet, og folk er bedt om å unngå sosiale sammenkomster. Smittetallene har gått nedover etter en topp på 1241 nye tilfeller den 25. desember, og nivå 2 ble innført i hovedstadsregionen 28. februar. Nivå 1.5 gjelder for resten av landet. Tallene lå på rundt 3-400 en periode, men har så økt igjen og myndighetene har foreløpig besluttet å forlenge gjeldende restriksjoner til og med 2. mai. Kafeer, utesteder, restauranter, og treningssentre må stenge kl. 22:00. I tillegg er det egne regler for sosial distansering på regionalt nivå. Terskelen for testing er svært lav, og helsemyndighetene gjennomfører også kampanjer med mål om at flest mulig tester seg.  

 _______________________________________________________________________________________________

I tillegg er det nå slik at mange saker i prosessen vil kunne bli forsinket eller stoppe opp også her i Norge. For eksempel har mange domstoler o.l. stengt publikumsservice eller redusert åpningstid, slik at det kan være vanskelig å få notarialbekreftet dokumenter som skal til utlandet. 

Det er selvfølgelig vanskelig å si noe sikkert om hvordan situasjonen vil utvikle seg, både i Norge og i våre samarbeidsland. Vi følger situasjonen nøye, og snakker jevnlig med våre andre samarbeidspartnere. Vi vil informere søkerne på hvert enkelt land dersom situasjonen endrer seg. 

Ta vare på hverandre og vis hensyn til de rundt dere! 

 

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00