login icon
english icon
AA

Koordinator for etteradopsjonsarbeid

Det er for første gang satt av prosjektmidler i statsbudsjettet til en stilling som skal veilede adopterte og adoptivfamilier. Dette er en felles stilling som skal betjene adopterte og adoptivfamilier fra alle de tre adopsjonsforeningene.

Målet er å få på plass et lavterskeltilbud for alle adopterte og for alle familier som har adoptert. Koordinatoren skal være en «førsteinstans» med kunnskap og oversikt over aktuelle instanser som finnes for å kunne gi god veiledning til dem som tar kontakt. Koordinatoren skal også bistå adopterte som ønsker å lete etter sin biologiske familie.

Monica Kristensen er ansatt som koordinator. Hun er godt i gang med å samle inn informasjon og kunnskap som eksisterer er om adopsjon. Etteradopsjonstjenesten kommer til å ha egen hjemmeside www.etteradopsjon.no . Denne lanseres til høsten samtidig som koordinator kommer til å være tilgjengelig på mail og telefon.

Det vil bli lagt ut oppdatert informasjon om tilbudet når flere detaljer er på plass.

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00