Redusert kapasitet i sommer

Verdens Barns sentralbord er åpent fra kl. 10 til kl. 14 i sommer. I sommerferien vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet.

For å sikre at vi har tid til å håndtere de prioriterte sakene kan det ta tid før saker som ikke haster blir besvart.

Saksbehandleren som er på jobb i sommer vil prioritere tildelinger, reisebeskjeder o.l. Spørsmål om for eksempel ventetider, oppfølgingsrapporter, adresseendringer, etc. kan man ikke regne med å få svar på umiddelbart i ferietiden.

Vi håper på forståelse for dette. Send gjerne epost til adopsjon@verdensbarn.no, så svarer vi så fort det er kapasitet!