Mens vi venter...

Verdens Barn har nå sendt ut brevet “Mens vi venter...” til våre søkere.

Hovedfokus er status i våre samarbeidsland og hvordan spredningen av koronaviruset påvirker adopsjonsprosessen.

Ventebrevet kan lastes opp her, og sendes i tillegg ut på epost til alle våre søkere. Dersom du ikke har mottatt brevet, ta kontakt så vi får rettet opp epostadressen.

Vi ønsker alle våre medlemmer, fadder og tillitsvalgte en riktig god sommer!

Vennlig hilsen alle oss i Verdens Barn.