Mens vi venter...

Verdens Barn har nå sendt ut brevet “Mens vi venter...” med en oppdatering av adopsjonssituasjonen i våre samarbeidsland. 

Hovedfokus denne gang er hvordan spredningen av koronaviruset påvirker adopsjonsprosessen.

Ventebrevet kan lastes opp her og sendes i tillegg ut på epost til alle våre søkere. Dersom du ikke har mottatt brevet, ta kontakt så vi får rettet opp epostadressen.

God påske! 

Vennlig hilsen alle oss i Verdens Barn.