Status om koronavirus i våre samarbeidsland

En kort statusoppdatering om situasjonen rundt Covid-19-smitte i Norge og i våre samarbeidsland (sist oppdatert 7 juli).

Sør-Afrika har innført en streng lockdown for å unngå en dramatisk spredning av viruset. Alle butikker og kontorer holdes stengt, med unntak av livsnødvendige funksjoner. Innbyggerne, med unntak av de som har samfunnskritiske funksjoner, pålegges å være hjemme og bare få lov til å reise for medisinsk behandling eller å kjøpe dagligvarer. 

Ingen kommersielle flygninger vil få tillatelse til å lande på sørafrikanske flyplasser. Sørafrikanske statsborgere som ankommer fra høyrisikoland vil automatisk bli satt under karantene i 14 dager. Ikke-sørafrikanere som ankommer fra høyrisikoland vil bli returnert. Internasjonale reisende som ankom Sør-Afrika etter 9. mars 2020 må oppholde seg på hotellet til de har fullført en 14-dagers karantenetid.

Den 1. juni ble beredskapsnivået senket til nivå 3 (av 5). Flere funksjoner er nå åpnet i samfunnet, men det er tett fokus på situasjonen og myndighetene opplyser at man kan gå tilbake til nivå 5 hvis utviklingen fremover er negativ. Sørafrikanske myndigheter har så langt sagt at reiserestriksjonene ikke vil bli opphevet før beredskapsnivået er nede på nivå 1. 

På grunn av faren for smittespredning vil det ikke bli nye hentereiser til Sør-Afrika foreløpig. Sørafrikanske myndigheter har utstedt et moratorium som knytter seg til Covid-19, og som vil bli opphevet når reiserestriksjonene oppheves. Dette innebærer at så lenge familiene ikke kan reise til Sør-Afrika så kan heller ikke sørafrikanske myndigheter utstede artikkel 17, som er en bekreftelse på at adopsjonen kan gjennomføres i henhold til Haagkonvensjonen om internasjonale adopsjoner.  

Det betyr at det fra nå av ikke vil være mulig for ABBA å tildele barn før smittesituasjonen er under kontroll og reiserestriksjonene endres. Våre samarbeidspartnere følger opp barnehjemmene og fosterfamiliene så godt det lar seg gjøre. De forsøker å holde aktiviteten i gang så godt det lar seg gjøre, selv om det er mange praktiske utfordringer og det meste går mye tregere enn vanlig. 

Thailand har hittil hatt relativt få kjente smittetilfeller av Covid -19, og er nå i fase fire av fem mot gradvis oppheving av restriksjonene innført innenlands grunnet pandemien. Unntakstilstanden landet har vært i siden 26 mars, er foreløpig forlenget til 31 juli. Fra 3 juli er det åpnet for at spesifikke grupper kan få innreisetillatelse til Thailand. Se gjerne den norske ambassadens hjemmeside eller facebookside for mer informasjon om dette. Før innreise for disse gruppene kreves det blant annet godkjennelse fra den thailandske ambassaden i det aktuelle landet, legeattest  og bekreftet test på covid-19 gjennomført max 72 timer før innreise. De aller fleste av disse må gjennomføre 14 dager karanterne på statlige fasiliteter, for egen kostnad, samt fremlegge dokumentasjon på forsikring som dekker utgifter til helsebehandling om man blir syk av Covid-19 tilsvarende minimum 100 000 USD. Adoptivfamilier på hentereise er foreløpig ikke inkludert blant de som kan reise til Thailand, men vi håper at det åpnes for dette i løpet av de neste månedene.

Ansatte hos DCY og HSF veksler fortsatt på å jobbe hjemmefra og på kontoret, Matchingkomiteen og Central Adoption Board (CAB) har gjenopptatt sin møtevirksomhet, med unntak av hentereiser. Det kan komme tildelinger via sentralmyndighetene og HSF, og godkjenninger fra CAB. 

I Sør-Korea har adopsjonsprosessen stort sett gått som normalt under pandemien, og landet har ikke måttet ty til lockdown som flere andre land. Antallet nye smittetilfeller i landet er kraftig redusert, men myndighetene fortsetter å holde farenivået for virus på "rødt" (høyeste nivå av fire). Dette gjelder for hele landet, men byen Daegu og provinsen Gyeongsangbuk-do er erklært som en særskilt sone på grunn av høyere smitteantall enn ellers i landet. For å få kontroll på koronaviruset har Sør-Korea satset på omfattende testing av befolkningen, samt smittesporing. Parallelt med dette har myndighetene innført ulike restriksjoner for å hindre spredning. Dette gjelder blant annet stegning av skoler, kulturinstitusjoner, enkelte offentlige bygg og noen begrensninger i offentlig transporttilbud. Folk har blitt oppfordret til å holde seg mest mulig innendørs og bruke munnbind når de beveger seg utendørs. 

Ettter en lang periode med mellom 0 og 10 nye smittetilfeller per dag, innførte sør-koreanske myndigheter den 6. mai det de kaller "Everyday Life Quarantine scheme". Dette er et sett med forholdsregler som befolkningen bør ta for å hindre spredning av covid-19. De viktigste forholdsreglene er som før; ikke gå ut dersom du har feber eller er syk, hold armlenges avstand til andre mennesker, god hånd- og hostehygiene og bruk av munnbind når man er på folkerike steder. Med innføringen av disse reglene avsluttet myndighetene samtidig kampanjen for strengere sosial distansering. Institusjoner som museer, gallerier og treningssentre gjenåpnet og skolene startet delvis opp igjen. Men etter at det så har oppstått flere nye klynger av smittetilfeller i ukene etter gjenåpningen, har myndighetene gjeninnført flere av restriksjonene som ble lempet på 6. mai. Barer, museer, parker og kunstgallerier ble igjen stengt, og det ble i slutten av mai innført påbud om munnbind både på kollektivtransport, taxi og i fly. Videre har det fra juni blitt påbudt for barer, nattklubber, treningssentre og konsertsteder å registrere alle besøkende slik at man lettere kan spore opp mulige smittetilfeller. 

Det er innført obligatorisk 14 dagers karantene for alle innreisende til Sør-Korea. Alle ankommende passasjerer bli testet for covid-19, men karantene pålegges selv ved negativt resultat. Dersom man ikke har eget bosted, vil man bli transportert til et eget mottakssenter. Pr. i dag er døgnkostnaden 100.000 koreanske won, dvs. om lag 900 NOK med gjeldende valutakurs. Og fra midnatt 13. april ble visumfriheten for borgere fra 90 land midlertidig opphevet, inkludert Norge. Norske borgere som skal reise til Sør-Korea må derfor kontakte den sørkoreanske ambassaden for å søke om visum.

I tillegg er det nå slik at mange saker i prosessen vil kunne bli forsinket eller stoppe opp også her i Norge. For eksempel har mange domstoler o.l. stengt publikumsservice, slik at det ike vil være mulig å få notarialbekreftet dokumenter som skal til utlandet. Men det er variasjoner rundt om i landet, og til eksempel utfører Oslo Byfogdembete notarialbekreftelser to dager i uka ved timebestilling. Bufetat har besluttet at adopsjonsforberedende kurs er avlyst til og med uke 21. 

Det er selvfølgelig vanskelig å si noe sikkert om hvordan situasjonen vil utvikle seg, både i Norge og i våre samarbeidsland. Vi følger situasjonen nøye, og snakker jevnlig med våre andre samarbeidspartnere. Vi vil informere søkerne på hvert enkelt land dersom situasjonen endrer seg. 
 
Ta vare på hverandre og vis hensyn til de rundt dere!