login icon
english icon
AA

Status om Coronavirus i våre samarbeidsland

En kort statusoppdatering om situasjonen rundt Covid-19-smitte i Norge og i våre samarbeidsland (oppdateres).

Sør-Afrika innfører en tre uker lang lockdown fra 26. mars og fram til 16. april. I denne perioden blir alle butikker og kontorer stengt, med unntak av livsnødvendige funksjoner. Innbyggerne, med unntak av de som har samfunnskritiske funksjoner, pålegges å være hjemme og bare få lov til å reise for medisinsk behandling eller å kjøpe dagligvarer.

Ingen kommersielle flygninger vil få tillatelse til å lande på sørafrikanske flyplasser. Sørafrikanske statsborgere som ankommer fra høyrisikoland vil automatisk bli satt under karantene i 14 dager. Ikke-sørafrikanere som ankommer fra høyrisikoland vil bli returnert. Internasjonale reisende som ankom Sør-Afrika etter 9. mars 2020 må oppholde seg på hotellet til de har fullført en 14-dagers karantenetid.

På grunn av faren for smittespredning vil det ikke bli nye hentereiser til Sør-Afrika foreløpig. Med de innførte restriksjonene vil det trolig heller ikke komme nye tildelinger før situasjonen har stabilisert seg. Våre samarbeidspartnere er i jevnlig kontakt med barnehjem og fosterhjem på telefon og epost. 

Thailand stengte 21. mars skoler, universiteter, treningssentre, kjøpesentre, sportsarenaer, restauranter (unntatt hotellrestauranter og take away) og andre instanser som samler store folkemengder. Landet innførte 26. mars unntakstilstand frem til 30. april. Med få unntak får ikke utenlandske statsborgere innreisetillatelse til landet i denne perioden. De som skal mellomlande i Thailand på vei til et annet land, må medbringe dokumentasjon på negativ test på Coronavirus tatt innen 72 timer fra avreise.

Kun nødvendig reise mellom provinser anbefales. Det er innført 357 kontrollposter ved provinsoverganger i hele landet, hvor reisendes helse blir testet, og årsak til reise vurdert. Hjemmekontor anbefales der det er mulig. Barn under 5 år og personer i risikogruppene anbefales å ikke være ute. Fra og med 27. mars er alle oppfordret til å holde seg hjemme de neste syv dagene og unngå sosialisering. Blir ikke dette overholdt, vurderer man portforbud. Høytiden Songkran (også kjent som vannfestivalen) som vanligvis finner sted i midten av april, er utsatt på ubestemt tid.

Ingen hentereiser vil bli gjennomført før virussituasjonen er under kontroll. Verken HSF eller adopsjonssenteret hos sentralmyndighetene er stengt, men arbeidet er redusert ut fra situasjonen. Hos HSF er det nå 5-6 ansatte som bor på kontoret i en periode fremover, for å gjennomføre papirarbeid og ta seg av akutte saker. Øvrige ansatte er hjemme for å begrense smittespredning. Arrangementer for vanskeligstilte familier, fosterhjemsbesøk, samvær mellom biologisk familie og fosterbarn o.l. er utsatt inntil videre.

I Sør-Korea går adopsjonsprosessen som normalt. Covid-19 er påvist mange steder i landet, men det er særlig byen Daegu og provinsen Gyeongsangbuk-do som er hardest rammet. Myndighetene har kategorisert dette området for en særskilt sone. Nå har det imidlertid vært en periode med langt færre nye smittetilfeller per dag. Enkelte nyhetsartikler har derfor trukket fra Sør-Korea som et land som nå har lykkes i å kontrollere virusspredningen, og som har klart å holde dødsraten lav uten å ty til nedstengning av hele byer eller områder.

Med virkning fra 1. april er det innført obligatorisk 14 dagers karantene for alle innreisende til Sør-Korea. Alle ankommende passasjerer bli testet for covid-19, men karantene pålegges selv ved negativt resultat. Dersom man ikke har eget bosted, vil man bli transportert til et eget mottakssenter. Pr. i dag er døgnkostnaden 100.000 koreanske won, dvs. om lag 900 NOK med gjeldende valutakurs.  

I tillegg er det nå slik at mange saker i prosessen vil kunne bli forsinket eller stoppe opp også her i Norge. For eksempel har mange domstoler o.l. stengt publikumsservice, slik at det de neste ukene flere steder ikke vil være mulig å få notarialbekreftet dokumenter som skal til utlandet. Bufetat har besluttet at adopsjonsforberedende kurs er avlyst fram til uke 17. 
 
Det er selvfølgelig vanskelig å si noe sikkert om hvordan situasjonen vil utvikle seg, både i Norge og i våre samarbeidsland. Vi følger situasjonen nøye, og snakker jevnlig med våre andre samarbeidspartnere. Vi vil selvfølgelig informere søkerne på hvert enkelt land dersom situasjonen endrer seg. 
 
Ta vare på hverandre og vis hensyn til de rundt dere! 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00