login icon
english icon
AA

Status om koronavirus i våre samarbeidsland

En kort statusoppdatering om situasjonen rundt Covid-19-smitte i Norge og i våre samarbeidsland (oppdateres).

Sør-Afrika har innført en streng lockdown for å unngå en dramatisk spredning av viruset. Alle butikker og kontorer holdes stengt, med unntak av livsnødvendige funksjoner. Innbyggerne, med unntak av de som har samfunnskritiske funksjoner, pålegges å være hjemme og bare få lov til å reise for medisinsk behandling eller å kjøpe dagligvarer. 

Ingen kommersielle flygninger vil få tillatelse til å lande på sørafrikanske flyplasser. Sørafrikanske statsborgere som ankommer fra høyrisikoland vil automatisk bli satt under karantene i 14 dager. Ikke-sørafrikanere som ankommer fra høyrisikoland vil bli returnert. Internasjonale reisende som ankom Sør-Afrika etter 9. mars 2020 må oppholde seg på hotellet til de har fullført en 14-dagers karantenetid.

Den 1. mai ble beredskapsnivået senket til nivå 4 (av 5). Flere funksjoner er nå åpnet i samfunnet, men det er tett fokus på situasjonen og myndighetene opplyser at man kan gå tilbake til nivå 5 hvis utviklingen fremover er negativ. Sørafrikanske myndigheter har så langt sagt at reiserestriksjonene ikke vil bli opphevet før beredskapsnivået er nede på nivå 1. 

På grunn av faren for smittespredning vil det ikke bli nye hentereiser til Sør-Afrika foreløpig. Sørafrikanske myndigheter har utstedt et moratorium som knytter seg til Covid-19, og som vil bli opphevet når reiserestriksjonene oppheves. Dette innebærer at så lenge familiene ikke kan reise til Sør-Afrika så kan heller ikke sørafrikanske myndigheter utstede artikkel 17, som er en bekreftelse på at adopsjonen kan gjennomføres i henhold til Haagkonvensjonen om internasjonale adopsjoner.  

Det betyr at det fra nå av ikke vil være mulig for ABBA å tildele barn før smittesituasjonen er under kontroll og reiserestriksjonene endres. Våre samarbeidspartnere følger opp barnehjemmene og fosterfamiliene så godt det lar seg gjøre. De forsøker å holde aktiviteten i gang så godt det lar seg gjøre, selv om det er mange praktiske utfordringer og det meste går mye tregere enn vanlig. 

Thailand stengte 21. mars skoler, universiteter, treningssentre, kjøpesentre, sportsarenaer, restauranter (unntatt hotellrestauranter og take away) og andre instanser som samler store folkemengder. Landet innførte 26. mars unntakstilstand, som foreløpig gjelder til 31 mai. Ingen komersielle fly får lande i Thailand i samme periode. Det er portforbud i hele landet mellom kl 22-04, og all unødvendig reise mellom provinser er forbudt. Det er innført et høyt antall kontrollposter ved provinsoverganger i hele landet for å følge dette opp.  Hjemmekontor anbefales der det er mulig. Barn under 5 år og personer i risikogruppene anbefales å ikke være ute. Alle er oppfordret til kun forlate hjemmet om man har nødvendige ærend og unngå sosialisering. Høytiden Songkran (også kjent som vannfestivalen) som vanligvis finner sted i midten av april, er utsatt på ubestemt tid.

3 mai startet thailandske myndigheter første fase mot gradvis gjenåpning av landet. Om det også fremover er lav smittespredning i landet, vil det gjennom føres fire faser over to måneder, med full gjenåpning i starten av juli. Første fase innebærer blant annet åpning av utendørs markeder, gågater, salgsboder, vanlige butikker, frisørsalonger, helsetjenester og heldøgnskiosker. Det er nå også tillatt å spille golf og tennis. Ved alle disse stedene er det innført krav om avstand, tilgang til antibac samt scanning av kroppstemperatur. Firma med nærkontakt, som feks frisør, må føre liste over kunder, for å gjøre evt smittesporing lettere.

Matchingkomiteen og Central Adoption Board (CAB) har utsatt sine møter på ubestemt tid, grunnet restriksjoner i møtevirksomhet. Det vil derfor ikke kunne komme tildelinger via sentralmyndighetene, eller godkjenninger fra CAB så lenge dette vedvarer Ingen hentereiser vil bli gjennomført før virussituasjonen er under kontroll. Verken HSF eller adopsjonssenteret hos sentralmyndighetene er stengt, men arbeidet er redusert ut fra situasjonen. Hos HSF er det nå 5-6 ansatte som bor på kontoret i en periode fremover, for å gjennomføre papirarbeid og ta seg av akutte saker. Øvrige ansatte er hjemme for å begrense smittespredning. Arrangementer for vanskeligstilte familier, fosterhjemsbesøk, samvær mellom biologisk familie og fosterbarn o.l. er utsatt inntil videre. Tildelinger kan komme fra HSF også i denne perioden.

I Sør-Korea har adopsjonsprosessen stort sett gått som normalt under pandemien, og landet har ikke måttet ty til lockdown som flere andre land. Antallet nye smittetilfeller i landet er kraftig redusert, men myndighetene fortsetter å holde farenivået for virus på "rødt" (høyeste nivå av fire). Dette gjelder for hele landet, men byen Daegu og provinsen Gyeongsangbuk-do er erklært som en særskilt sone på grunn av høyere smitteantall enn ellers i landet. For å få kontroll på koronaviruset har Sør-Korea satset på omfattende testing av befolkningen, samt smittesporing. Parallelt med dette har myndighetene innført ulike restriksjoner for å hindre spredning. Dette gjelder blant annet stegning av skoler, kulturinstitusjoner, enkelte offentlige bygg og noen begrensninger i offentlig transporttilbud. Folk har blitt oppfordret til å holde seg mest mulig innendørs og bruke munnbind når de beveger seg utendørs. 

Fra 6. mai innførte sør-koreanske myndigheter det de kaller "Everyday Life Quarantine scheme". Dette er et sett med forholdsregler som befolkningen bør ta for å hindre spredning av covid-19. De viktigste forholdsreglene er som før; ikke gå ut dersom du har feber eller er syk, hold armlenges avstand til andre mennesker, husk håndvask og hostehygiene og bruk munnbind når du er på folkerike steder. Med innføringen av disse reglene avsluttet myndighetene samtidig kampanjen for strengere sosial distansering. Dette innebærer blant at institusjoner som museer, gallerier og treningssentre igjen er åpne, og fra og med uke 20 åpner skolene gradvis igjen - med temperatursjekk og bruk av munnbind.  

Det er innført obligatorisk 14 dagers karantene for alle innreisende til Sør-Korea. Alle ankommende passasjerer bli testet for covid-19, men karantene pålegges selv ved negativt resultat. Dersom man ikke har eget bosted, vil man bli transportert til et eget mottakssenter. Pr. i dag er døgnkostnaden 100.000 koreanske won, dvs. om lag 900 NOK med gjeldende valutakurs. Og fra midnatt 13. april ble visumfriheten for borgere fra 90 land midlertidig opphevet, inkludert Norge. Norske borgere som skal reise til Sør-Korea må derfor kontakte den sørkoreanske ambassaden for å søke om visum.

I tillegg er det nå slik at mange saker i prosessen vil kunne bli forsinket eller stoppe opp også her i Norge. For eksempel har mange domstoler o.l. stengt publikumsservice, slik at det ike vil være mulig å få notarialbekreftet dokumenter som skal til utlandet. Men det er variasjoner rundt om i landet, og til eksempel utfører Oslo Byfogdembete notarialbekreftelser to dager i uka ved timebestilling. Bufetat har besluttet at adopsjonsforberedende kurs er avlyst til og med uke 21. 

Det er selvfølgelig vanskelig å si noe sikkert om hvordan situasjonen vil utvikle seg, både i Norge og i våre samarbeidsland. Vi følger situasjonen nøye, og snakker jevnlig med våre andre samarbeidspartnere. Vi vil informere søkerne på hvert enkelt land dersom situasjonen endrer seg. 
 
Ta vare på hverandre og vis hensyn til de rundt dere! 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00