login icon
english icon
AA

Status om koronavirus i våre samarbeidsland

En kort statusoppdatering om situasjonen rundt Covid-19-smitte i Norge og i våre samarbeidsland (sist oppdatert 16 september).

Sør-Afrika innførte i mars 2020 en streng lockdown for å unngå en dramatisk spredning av viruset. Alle butikker og kontorer ble holdt stengt, med unntak av livsnødvendige funksjoner. Innbyggerne, med unntak av de som har samfunnskritiske funksjoner, ble pålagt å være hjemme og fikk bare lov til å reise for medisinsk behandling eller å kjøpe dagligvarer. 

Ingen kommersielle flygninger har tillatelse til å lande på sørafrikanske flyplasser. Sørafrikanske statsborgere som ankommer fra høyrisikoland vil automatisk bli satt under karantene i 14 dager. Ikke-sørafrikanere som ankommer fra høyrisikoland vil bli returnert.

Den 26. mars ble en nasjonal lockdown på beredskapsnivå 5 (høyeste nivå) pålagt. Dette betyr at kun essensielle tjenester holdes åpne og at det er betydelige transport- og bevegelsesrestriksjoner. 1. mai ble nivået senket til nivå 4, og flere funksjoner ble åpnet i samfunnet. 1. juni ble beredskapsnivået senket til nivå 3. De fleste sørafrikanere kunne nå vende tilbake til skole og jobb.

Sør-Afrika gikk fra beredskapsnivå 3 til beredskapsnivå 2 i august. Nå ble det også tillatt å reise fritt mellom provinsene i landet. Heldigvis ser det ut til at lettelsene i restriksjonene ikke har ført til økt smittespredning, slik mange fryktet.

Antall nye registrerte smittede går stadig nedover, og dødeligheten blant de som er smittet har også gått ned. Det er også færre som trenger respiratorbehandling. Den rapporterte dødsraten per innbygger har vært lav sammenlignet med andre deler av verden, til tross for dårlig helseinfrastruktur. Ifølge WHO kan dette delvis skyldes den relativt unge befolkningen i Afrika. I tillegg er trolig det reelle tallet høyere, ettersom mange Covid-19 relaterte dødsfall blir ikke registrert som dette.

På grunn av faren for smittespredning vil det ikke bli nye hentereiser til Sør-Afrika foreløpig. Sørafrikanske myndigheter har utstedt et moratorium som knytter seg til Covid-19, og som vil bli opphevet når reiserestriksjonene oppheves. Dette innebærer at så lenge familiene ikke kan reise til Sør-Afrika så kan heller ikke sørafrikanske myndigheter utstede artikkel 17, som er en bekreftelse på at adopsjonen kan gjennomføres i henhold til Haagkonvensjonen om internasjonale adopsjoner.  

Det betyr at det ikke vil være mulig for ABBA å tildele barn før smittesituasjonen er under kontroll og reiserestriksjonene endres. Våre samarbeidspartnere følger opp barnehjemmene og fosterfamiliene så godt det lar seg gjøre. De forsøker å holde aktiviteten i gang så godt det lar seg gjøre, selv om det er mange praktiske utfordringer og det meste går mye tregere enn vanlig.

Siste: Den sørafrikanske presidenten sa i en tale 16. september at landet går til beredskapsnivå 1 fra søndag 20. september. Det betyr samtidig lettelser i reiserestriksjonene. Vi vet ennå ikke om eller når dette vil omfatte Norge, men et veldig viktig skritt i riktig retning.

Thailand har hittil hatt relativt få kjente smittetilfeller av Covid -19. Nedstenging både lokalt og nasjonalt ble innført i midten av mars. Fra mai har man gradvis løftet restriksjonene. Med ett unntak i september, har det ikke vært lokal smitte siden 26 mai, De feste restriksjonene innført innenlands grunnet pandemien er nå opphevet. Unntakstilstanden landet har vært i siden 26 mars, er imidlertid foreløpig forlenget til 31 september. Hovedårsaken er at dette gir mulighet til å fortsatt begrense innreise til landet, samt gjennomføre smitteverntiltak som f.eks. karantene i den forbindelse.

Fra slutten av mars til juli måned var det kun thailandske borgere som fikk ankomme landet. Det ble deretter åpnet for at noen få spesifikke grupper kan få innreisetillatelse. Se gjerne den norske ambassadens hjemmeside eller facebookside for mer informasjon om dette. Før innreise for disse gruppene kreves det blant annet godkjennelse fra den thailandske ambassaden i det aktuelle landet, legeattest  og bekreftet test på covid-19 gjennomført max 72 timer før innreise. De aller fleste av disse må gjennomføre 14 dager karanterne på statlige fasiliteter, for egen kostnad, samt fremlegge dokumentasjon på forsikring som dekker utgifter til helsebehandling om man blir syk av Covid-19 tilsvarende minimum 100 000 USD. Adoptivfamilier på hentereise er foreløpig ikke inkludert blant de som kan reise til Thailand, men vi håper at det åpnes for dette i løpet av de neste månedene.

En stor del av landets nasjonalprodukt stammer fra turistnæringen, og denne er hardt rammet av nedstengingen. Mange forslag om hvordan dette kan gjennomføres uten særlig risiko for ny lokal smitte, har blitt langt på bordet. Nå står høysesongen for døren (november- april), og man frykter at mange arbeidsplasser og bedrifter går tapt om grensene snart ikke åpnes for turisme. Tiltakene myndighetene har satt i gang for å stimulere innlandsreiser er ikke nok til å holde liv i næringen. Det ble denne uka vedtatt i kabinettet at langtidsturister som vil være i Thailand i minimum 90 dager, vil få visum, forutsatt innfrielse av blant annet 14 dagers karantene ved ankomst, og at man har bekreftelse på betalt overnatting for hele oppholdet. Forslaget må først godkjennes av Covid- 19 senteret før det kan bli en realitet. Man håper på oppstart før året er omme. Visum for langtidsreisende i Thailand trolig vil gjelde land med like lavt smittetrykk som Thailand.

Central adoption center (CAC) hos sentralmyndighetene jobber mot å få tillatelse for å gjennomføre internasjonale adopsjonsreiser. For å få tillatelse til dette fra øverste hold, må forslaget med tiltak for å unngå smitte godkjennes i flere ledd hos sentralmyndighetene, før de aktuelle familiene kan få innreisevisum.Dette er en byråkratisk prosess som dessverre kan ta tid.

Ansatte hos DCY og HSF jobber nå som normalt. Matchingkomiteen og Central Adoption Board (CAB) har gjenopptatt sin møtevirksomhet, med unntak av hentereiser. Det kan komme tildelinger via sentralmyndighetene og HSF, og godkjenninger fra CAB.  

I Sør-Korea har adopsjonsprosessen stort sett gått som normalt under hele pandemien, til tross for at landet i starten var blant landene med flest smittetilfeller per innbygger. 

For å få kontroll på viruset har Sør-Korea satset på omfattende testing av befolkningen, samt smittesporing. Parallelt med dette har myndighetene innført ulike restriksjoner for å hindre spredning, men har ikke måttet ty til lockdown. Tiltakene har blant annet vært  stegning av skoler, kulturinstitusjoner og enkelte offentlige bygg, samt noen begrensninger i offentlig transporttilbud. Folk ble tidlig oppfordret til å holde seg mest mulig innendørs og bruke munnbind når de beveger seg utendørs. 

Med virkning fra 1. april ble det innført obligatorisk 14 dagers karantene for alle innreisende til Sør-Korea. Alle ankommende passasjerer fra Europa blir testet for Covid-19, men karantene pålegges selv ved negativt resultat. Dersom man ikke har eget bosted, vil man bli transportert til et eget mottakssenter. Pr. i dag er døgnkostnaden 150.000 koreanske won, dvs. om lag 1200 NOK med gjeldende valutakurs. Og fra midnatt 13. april ble visumfriheten for borgere fra 90 land midlertidig opphevet, inkludert Norge. Norske borgere som skal reise til Sør-Korea må derfor kontakte den sørkoreanske ambassaden for å søke om visum.

Ettter en lang periode med under 10 nye smittetilfeller per dag, innførte myndigheter 6. mai det de kaller "Everyday Life Quarantine scheme". Dette er et sett med forholdsregler som befolkningen bør ta for å hindre spredning av covid-19. De viktigste forholdsreglene er som før; ikke gå ut dersom du har feber eller er syk, hold armlenges avstand til andre mennesker, god hånd- og hostehygiene og bruk av munnbind når man er på folkerike steder. Med innføringen av disse reglene avsluttet myndighetene samtidig kampanjen for strengere sosial distansering. Institusjoner som museer, gallerier og treningssentre gjenåpnet og skolene startet delvis opp igjen. Men etter at det så oppstod nye klynger av smittetilfeller i ukene etter gjenåpningen, gjeninnførte myndighetene flere av restriksjonene som ble lempet på 6. mai. Barer, museer, parker og kunstgallerier ble igjen stengt, og det ble i slutten av mai innført påbud om munnbind både på kollektivtransport, taxi og i fly. Fra juni ble det påbudt for barer, nattklubber, treningssentre og konsertsteder å registrere alle besøkende slik at man lettere kan spore opp mulige smittetilfeller. Likevel er det siden midten av august registrert en ytterligere økning i antall nye smittetilfeller og myndighetene har hevet nivået fra én til to i et beredskapssystem der trinn tre er det høyeste. Dette gjelder Seoul, Incheon City og Gyeonggi-provinsen.

I tillegg er det nå slik at mange saker i prosessen vil kunne bli forsinket eller stoppe opp også her i Norge. For eksempel har mange domstoler o.l. stengt publikumsservice eller redusert åpningstid, slik at det kan være vanskelig å få notarialbekreftet dokumenter som skal til utlandet. 

Det er selvfølgelig vanskelig å si noe sikkert om hvordan situasjonen vil utvikle seg, både i Norge og i våre samarbeidsland. Vi følger situasjonen nøye, og snakker jevnlig med våre andre samarbeidspartnere. Vi vil informere søkerne på hvert enkelt land dersom situasjonen endrer seg. 
 
Ta vare på hverandre og vis hensyn til de rundt dere! 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00