Temamøtet i Oslo er avlyst!

Etter de siste anbefalinger fra Folkehelseinstituttet er det planlagte temamøtet i Oslo i kveld avlyst. Årsmøtene vil bli avviklet som planlagt.

Dersom du har lyst til å være med og bidra i lokalavdelingen, men er forhindret fra å komme på årsmøtet i kveld, så kan du gjerne sende en epost til oss.

Oslo nord/øst: oslonord-ost@verdensbarn.no

Oslo vest, Asker og Bærum: oslovest@verdensbarn.no