Lyst til å være tillitsvalgt i Verdens Barn?

Valgkomitéen i Verdens Barn arbeider nå for fullt med å finne kandidater til de sentrale organene i foreningen, til hovedstyret, til styret i Stiftelsen Verdens Barns Fond og til valgkomitéen.

Valget skjer hvert annet år på Landsmøtet, som i 2020 skal foregå 25./26. april. Alle som innehar sentrale tillitsverv i Verdens Barn, er på valg hvert annet år i forbindelse Landsmøtet, og valgperioden er på to år, med mulighet for å ta gjenvalg for en eller flere nye perioder.

Det er til sammen 15 verv i de tre sentrale organene i Verdens Barn, seks ordinære styremedlemmer og to varamedlemmer i hovedstyret, to ordinære medlemmer og to varamedlemmer i Stiftelsesstyret og tre medlemmer i valgkomitéen, som velges av medlemmene i Verdens Barn sine utsendinger til Landsmøtet fra lokalavdelingene i foreningen. Leder og nestleder i hovedstyret og leder av valgkomitéen velges av Landsmøtet, leder i Stiftelsesstyret velges av styremedlemmene.

Er du motivert for og har du tid å være tillitsvalgt, så meld deg så raskt som mulig til valgkomitéen eller til sekretariatet i Verdens Barn.

Se hva vervene går ut på i brevet som er sendt alle lokalavdelingene i Verdens Barn.

Hilsen valgkomitéen v/Helge Molaug, tel. nr. 91835725, helgmol@hotmail.com