Årsmøte i Lillestrøm!

Verdens Barns lokalavdeling i Akershus, Hedmark og Oppland inviterer til årsmøte i Lillestrøm onsdag 4. mars.

Sted: Peppes Pizza Lillestrøm, Teatergata 14, 2300 Lillestrøm

Tid: Onsdag 4. mars 2020 kl. 19-21

SAKSLISTE

1.     Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen.

2.     Årsberetning

3.     Regnskap (blir utlevert på møtet).

4.     Aktivitetsplan/budsjettforutsetninger

5.     Innkomne forslag

6.     Valg av:

A) Leder

B) Styremedlemmer. Jfr.§12.1 i vedtektene.

C) Eventuelle varamedlemmer. Jfr. §12.1 i vedtektene.

D) Valgkomite på 3 medlemmer (velges for 1 år)

E) Delegater til Verdens Barns landsmøte 2020.

Vi har kandidater til verv, men vi håper flere melder sin interesse.

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøte må være sendt styret minst 14 dager før møtet skal holdes. Saker sendes inn til styret pr. epost: akershus@verdensbarn.no, merk eposten med sak til årsmøte.

 

Med vennlig hilsen

Styret Verdens Barn Akershus,

Kim Vegard Olsen-Knutsen, Heidi Aas Johansen og Trude Sim Olsen-Knutsen