38 adopsjoner i 2019

Det ble i 2019 gjennomført 38 adopsjoner gjennom Verdens Barn. Flest barn kom fra Sør-Afrika. Ved ankomst til Norge var 87 % av barna under 2 år.

Til sammen 31 av de adopterte barna var gutter, mens 7 var jenter.

Sør-Afrika

Det kom hjem 21 barn fra Sør-Afrika i 2019. Av disse var 7 jenter og 14 gutter.

0-1 år: 14 barn

1-2 år: 7 barn

Thailand

Det kom hjem 5 barn fra Thailand i 2019, alle gutter. Tre barn kom via HSF mens to barn kom via DCY.

2-3 år: 1 barn

4-5 år: 2 barn

Over 5 år: 2 barn

Sør-Korea

Det kom hjem 12 barn fra Sør-Korea i 2019, alle gutter. Alle barna var i alderen 1-2 år ved ankomst til Norge.

 

En oppdatert oversikt over adopsjonssituasjonen per 31. desember 2019 finner du her.

Du finner kriterier og ventetider  i våre samarbeidsland her.