Mens vi venter

Verdens Barn har nå sendt ut høstbrevet "Mens vi venter..." til våre søkere.

Ventebrevet kan lastes opp her og sendes i tillegg ut på epost til alle våre søkere. Dersom du ikke har mottatt brevet, ta kontakt så vi får rettet opp epostadressen.

Vennlig hilsen alle oss i Verdens Barn