Adopsjonssituasjonen

Verdens Barn har nå lagt ut en oppdatert oversikt over adopsjonssituasjonen per 1. september 2019.

Her finner du kriterier og ventetider  i våre samarbeidsland.