login icon
english icon
AA

Ingen reell økning i adopsjonsstøtten

I dag la regjeringen frem forslaget til statsbudsjett for 2013. Heller ikke i år vil regjeringen prioritere adoptivfamiliene. Adopsjonsstøtten foreslås økt til 45 330 kroner neste år, tilsvarende prisjustering.

 

Kravet fra de norske adopsjonsforeningene er formulert nøyaktig som i Arbeiderpartiets program om adopsjonsstøtten: Adopsjonsstøtten skal knyttes til folketrygden og settes til ”1G”. Det har i over 7 år vært et flertall på Stortinget for å knytte adopsjonsstøtten til grunnbeløpet i folketrygden (1G). Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har alle forpliktet seg til å øke støtten til 1G. Imidlertid blir dette heller ikke i år prioritert når regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett.

Adopsjonskostnadene har økt kraftig fordi utgiftene må fordeles på færre når antall adopsjoner har gått ned. Adopsjonsstøtten er inflasjonsjustert de siste årene, men justeringen har vært langt mindre enn kostnadsveksten.

I forslaget til statsbudsjett for 2013 foreslår regjeringen å øke adopsjonsstøtten fra kr. 43 880 per barn til 45 330 kroner per barn. Dette tilsvarer kun prisjustering og dekker på ingen måte opp for de økte kostnadene for familiene.

Støtten til adoptivforeldre er økonomisk sett ingen stor sak på statsbudsjettet. Men den har en enorm signaleffekt. Og den har stor betydning for den enkelte familie. Det vil gi et betydelig løft for de som ønsker å adoptere, og vil være et viktig tiltak for å sikre flere barn et trygt og godt oppvekstmiljø.

Adoptivforeldre i Norge betaler hvert år store summer for å få lov til å adoptere. Staten bidrar med en liten andel. Adopsjonsstøtten er ment å bidra til at ikke økonomien skal avgjøre hvem som kan adoptere barn.

Det er ingen menneskerett å få barn, men barn har rett til foreldre - så gode foreldre som mulig. Da kan det ikke være slik at godt egnede foreldre velger å ikke adoptere fordi de ikke ser seg råd til det.

Adopsjonsforeningene går inn for at støtten heves opp til et nivå lik folketrygdens grunnbeløp. Det vil gi et betydelig løft for de som ønsker å adoptere, og vil være et viktig signal om at å adoptere er en likeverdig måte å få barn på.

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00