Mens vi venter...

Nå er brevet “Mens vi venter...” sendt ut til alle våre søkere. Brevet kan lastes ned som et pdf-dokument her.



Dette brevet sendes ikke i vanlig post, men blir sendt på e-post til alle våre søkere. Dersom du ikke har mottatt brevet på e-post, ber vi deg ta kontakt med Verdens Barn (adopsjon@verdensbarn.no) slik at vi kan rette opp mailadressen.