Adopsjonsituasjonen

Verdens Barn har nå lagt ut en oppdatert oversikt over adopsjonssituasjonen.

Her finner dkriterier og ventetider i våre samarbeidsland.