Statistikk og ventetider per 1. oktober 2012

Vi har nå lagt ut en oppdatert oversikt over samarbeidsland og ventetider, og adopsjonssituasjonen per 1. oktober 2012. Se oversikt over landene og statistikk.

 

Begge disse oversiktene finnes også under Litt om landene vi adopterer fra.