login icon
english icon
AA

Barn som trenger en familie

Vi har nå fått en forespørsel fra Sør-Afrika vedrørende et tvillingpar (en gutt og en jente) som trenger en familie. Barna er født i juni 2017.

Jenta er diagnostisert med "Townes-Brocks syndrom", en genetisk tilstand som påvirker flere deler av kroppen. Hun vil som følge av dette ha behov for medisinsk behandling og oppfølging. Begge barna har aldersadekvat utvikling.

Av hensyn til barna og deres integritet er vi sparsomme med opplysningene. For mer informasjon, ta gjerne direkte kontakt med Helge Solberg på e-post helge@verdensbarn.no eller telefon 22 59 52 00.

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00