Temamøte og årsmøte i Oslo

Verdens Barns lokalavdelinger i Oslo Vest, Asker og Bærum + Oslo nord/øst inviterer til temakveld og årsmøte den 4. mars. Her kan du blant annet møte familien som adopterte trillinger gjennom Verdens Barn.

Jentene er i dag 9 år og er med på temakvelden. Familien blir intervjuet av Ingvild Bryn.

Etter temamøtet vil lokallagene Oslo vest, Asker og Bærum og Oslo nord-øst avholde årsmøte. Det er kandidater til alle vervene, så du kan trygt komme på årsmøtet uten frykt for å bli valgt inn. :)

Se vedlagte invitasjon for mer informasjon.