login icon
english icon
AA

42 adopsjoner i 2018!

Det ble i 2018 gjennomført 42 adopsjoner gjennom Verdens Barn. Flest barn kom fra Sør-Korea.

Over 80% av barna var under 2 år ved ankomst, 98% var under 3 år. 

Til sammen 27 av de adopterte barna var gutter, mens 15 var jenter. 

Sør-Korea

Det kom hjem 20 barn fra Sør-Korea i 2018. Av disse var 15 gutter og 5 jenter.

1-2 år: 19 barn

2-3 år: 1 barn

 

Thailand

Det kom hjem 8 barn fra Thailand i 2018. Av disse var 3 jenter og 5 gutter. Syv barn kom via HSF, ett barn kom via DCY.

1-2 år: 2 barn 

2-3 år: 5 barn 

3-4 år: 1 barn

 

Sør-Afrika

Det kom hjem 14 barn fra Sør-Afrika i 2018. Av disse var 7 jenter og 7 gutter. 

0-1 år: 6 barn 

1-2 år: 8 barn

 

En samlet oversikt over adopsjoner siden 1969 kan lastes opp her.

 

 

 

 

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00