Adopsjonssituasjonen

Verdens Barn har nå lagt ut en oppdatert oversikt over adopsjonssituasjonen per 31. desember 2018.

Her finner du kriterier og ventetider i våre samarbeidsland.