login icon
english icon
AA

Barn som trenger en familie

Våre samarbeidsland ber oss fra tid til annen om å finne foreldre til barn de ikke kan plassere direkte. 

Vår samarbeidsorganisasjon i Sør-Afrika leter nå etter familie til en gutt født i august 2017.

Gutt født i august 2017

Vi søker etter en familie til en gutt som er født august 2017. Han er født til termin, og biologisk mor benyttet ikke rusmidler under svangerskapet.

Denne gutten har en vanskelig bakgrunnshistorie. Han har forsinket motorisk utvikling. Det er gjennomført MR av hjernen, men det er ikke rapportert om unormale funn. Det er anbefalt at han får tett oppfølging av fysioterapeut.

Av hensyn til barna og deres integritet er vi sparsomme med opplysningene. Søkere som kan tenke seg å vurdere å adoptere dette barnet bes derfor ta direkte kontakt med oss. Vi kan da sende flere opplysninger.

Inntil tre familier kan få tilsendt barnets dokumenter. Informasjonen sendes i slike saker alltid anonymisert, dvs. uten navn og bilder. Dere må ta med barnets dokumenter til en lege. Dersom man ønsker det, kan legen deres i tillegg få tilsendt bilder av barnet.

Dersom man - etter samråd med lege - ønsker å adoptere barnet, må saken fremmes for «Det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker». Dette utvalget vurderer saker som angår barn med spesielle behov.

Dersom dere ønsker mer informasjon, ta kontakt på epost: helge@verdensbarn.no  eller telefon 22 59 52 00.

Mer informasjon om barn som søker familie finnes her: http://www.verdensbarn.no/adopsjon/barn-soker-foreldre.

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00