login icon
english icon
AA

Vellykket landsmøte på Gardermoen!

Verdens Barn gjennomførte helgen 8-10 juni landsmøte, ledermøte og seminar for nye tillitsvalgte på Comfort Hotell RunWay på Gardermoen. Mange viktige og interessante debatter om veien videre for organisasjonen.

 

 

Verdens Barns landmøte 2012

 

Verdens Barns landsmøte 2012

En strålende opplagt ordfører i Ullensaker, Harald Espelund, åpnet landsmøtet og ønsket oss velkommen til kommunen.

Statssekretær Gry Larsen i utenriksdepartementet var til stede da landsmøtet gikk gjennom prosjektene Verdens Barn har i Nord-Korea. Gry Larsen har godt kjennskap til hvor hjelpetrengende dette landet er, og hun hadde et svært interessant innlegg om Norges bistandspolitikk, spesielt overfor Nord-Korea, et land hun snart skal besøke.

Statssekretær Mina Gerhardsen i kulturdepartementet deltok på landsmøtet med et svært engasjerende foredrag om adopsjon og barnløshet. Deltakerne fikk anledning til å stille spørsmål om og drøfte viktige sider ved regjeringens adopsjonspolitikk.

Avdelingsdirektør Morten Stephansen innledet til landsmøtets behandling av Verdens Barns strategiplan. I innledningen gikk han inn på tiltak for hvordan internasjonal adopsjon kan styrkes. Delegatene til landsmøtet behandlet særskilt utfordringer i lokalavdelingene, og hvordan disse fortsatt kan spille en viktig rolle for medlemmene.

I tillegg var det på landsmøtet vedtektsbestemte poster som årsberetning og årsregnskap, vedtektsendringer og valg. Det ble besluttet tilleggsparagrafer om i kapitlet om lokalavdelingene i Verdens Barn som skal lette organisasjon, ledelse og drift i lokalapparatet i foreningen.

Det nye hovedstyret etter valget består av leder Helge Molaug, ordinære styremedlemmer Ingvild Bryn, Else-Karin Henriksen, Eva G. Svalland og Helge M. Nesheim, varamedlemmer Åse Overrein og Iren Kydland, alle gjenvalgt. Som ny nestleder ble valgt Jørn Uggerud.

Ledermøtet som ikke får så mye tid i det året som det holdes landsmøte, men som varer en hel helg i det mellomliggende året, behandlet i stort tempo hva hovedstyret gjør, aktiviteter i lokalavdelingene og etteradopsjonsarbeid i Verdens Barn i forhold til myndighetenes ansvar for dette viktige arbeidet.

En stor takk til lokalavdelingen i Akershus som sto for den festlige rammen omkring dette landsmøtet. Det var flotte underholdningsinnslag fra utenforstående krefter og uventete talentfulle gruppe- og solobidrag fra egne rekker.

Helge Molaug, styreleder

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00