Spørreundersøkelse for koreanskadopterte og foreldre

 

Professor Mi Sun Lee, på Dept. Social Welfare, Gyeonggi College of Science Technology, og Dr. Byun tilknyttet same universitet, er engasjert av koreanske myndigheter å gjøre undersøkelse/ forskning for framtidig etteradopsjonsarbeid.

Det er ett skjema for adopterte mellom 13-19 år og ett skjema for foreldre som har adoptert barn fra Korea, uavhengig av tidspunkt. Skjema er anonymt.

Vi oppfordrer de som ønsker å delta på dette
 Skjema for adopterte:

https://goo.gl/forms/z581O6dwZfTUpAYu2

 Skjema for foreldre med barn fra Sør Korea

https://goo.gl/forms/1tAq6rwU085BOtVh1