login icon
english icon
AA

Spørreundersøkelse for koreanskadopterte og foreldre

 

Professor Mi Sun Lee, på Dept. Social Welfare, Gyeonggi College of Science Technology, og Dr. Byun tilknyttet same universitet, er engasjert av koreanske myndigheter å gjøre undersøkelse/ forskning for framtidig etteradopsjonsarbeid.

Det er ett skjema for adopterte mellom 13-19 år og ett skjema for foreldre som har adoptert barn fra Korea, uavhengig av tidspunkt. Skjema er anonymt.

Vi oppfordrer de som ønsker å delta på dette
 Skjema for adopterte:

https://goo.gl/forms/z581O6dwZfTUpAYu2

 Skjema for foreldre med barn fra Sør Korea

https://goo.gl/forms/1tAq6rwU085BOtVh1

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00