login icon
english icon
AA

Barn som trenger en familie

Våre samarbeidsland ber oss fra tid til annen om å finne foreldre til barn de ikke har klart å plassere.

Vi søker nå etter en familie til en gutt fra Thailand.

Gutt født i 2017

Vi søker etter en familie til en gutt født til termin i februar 2017. Han er ved god helse og har aldersadekvat utvikling. Gutten bor i fosterhjem. Grunnet omstendigheter knyttet til biologisk mor og svangerskap, må denne saken behandles av faglig utvalg for adopsjonssaker. Man må i dette tilfellet påregne at det vil ta 1,5- 2 år før hentereise, fordi saken mest sannsynlig må behandles av domstol i Thailand etter vanlig godkjenning av sentralmyndighetene i Thailand.  

Dersom dere ønsker mer informasjon, ta kontakt på epost: janita@verdensbarn.no eller telefon 22 59 52 04. Vi kan da informere litt mer om barnet/saken. Informasjonen utgis i slike saker alltid anonymisert, dvs. uten navn og bilder. Dersom man ønsker det, kan evt. rådgivende lege få tilsendt bilder. Inntil tre familier kan vurdere barnets dokumenter samtidig.

Det er en forutsetning at potensielle søkere tilfredsstiller de krav Thailand stiller til søkere. Se http://www.verdensbarn.no/adopsjon/kriterier-og-ventetider.

PS! I saker gjeldende barn med helseutfordringer, spesiell bakgrunn og/eller som må via domstol, er thailandske myndigheter mindre strenge ifht barnets alder kontra adoptivmors alder. Par hvor kvinnelig søker er over 40 år kan derfor søke om å adoptere dette barnet, selv om aldersforskjellen mellom mor og barn vil være over 40 år, og barnet vil være under 2 år på matchingtidspunkt. Man er også mindre streng mht antall barn familien evt. har fra før.

Mer informasjon om barn som søker familie finnes her: http://www.verdensbarn.no/adopsjon/barn-soker-foreldre.

 

 

 

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00