login icon
english icon
AA

Åpner for begrenset antall nye søkere på Korea

Verdens Barn kan nå ta inn et begrenset antall nye søkere på Korea. Ettersom vi kun kan ta imot et begrenset antall, vil inntaket bare gjelde familier som allerede har adoptert ett eller flere barn fra Korea, samt familier der minst en av søkerne selv er adoptert fra Korea.

 

Verdens Barn har i lang tid ikke kunnet ta imot nye søkere på Korea. Årsaken er at koreanske myndigheter har signalisert at de i løpet av noen år ønsker å avslutte adopsjonsarbeidet. Med bakgrunn i dette, har Verdens Barn hatt inntaksstopp av nye søkere. På grunn av antall tildelinger i fjor, samt utsiktene for innværende år, kan Verdens Barn nå ta inn et begrenset antall nye søkere på Korea.

Ettersom vi kun kan ta imot et begrenset antall søknader, vil inntaket gjelde familier som allerede har adoptert ett eller flere barn fra Korea. Familiene må ha vært hjemme med sist ankomne barn i minst et halvt år før de kan søke.

Vi kan også ta imot søknader fra par der minst en av søkerne selv er adoptert fra Korea.

Søkerne kan ikke være eldre enn 40 år (kan ikke ha fylt 41 år) ved søknadstidspunkt.

Søknadsskjema kan lastes ned her. Skjemaet kan sendes på e-post til Una Sveen påuna@verdensbarn.no og/eller i posten.

Spørsmål kan rettes til Una Sveen på tlf. 22 59 52 00.

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00