Barn søker familie

Vi leter etter en familie til en gutt fra Sør-Korea født i august 2016.

Gutten er født i uke 38 med en fødselsvekt på 2.2 kg. EEG har påvist enkle partielle anfall, som har artet seg som rulling med øyet og ett tilfelle med skjelving i det ene benet. Gutten har stått på antiepileptika siden mai 2017 og responderer bra på dette. Denne behandlingen planlegges å avsluttes mai 2018. Noe forsinket språkutvikling, men i bedring, og aldersadekvat utvikling for øvrig. Prognose blir beskrevet som god.

Også søkere på andre land enn Korea er aktuelle, hvis man oppfyller kravene som koreanske myndigheter stiller. Ta kontakt med saksbehandlere Una Sveen på telefon 22 59 52 00 eller e-post una@verdensbarn.no for mer informasjon.