Adopsjonsforberedende kurs høsten 2012

Det er nå annonsert nye adopsjonsforberedende kurs for høsten 2012. Det er satt opp 7 kurs fra august til november. Kursene holdes på forskjellige steder i Norge.

 

Adopsjonsforberedende kurs er utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og er et tilbud til førstegangs adoptivsøkere i hele landet. Det anbefales at man deltar på kurset så tidlig som mulig i adopsjonsprosessen.

Kurset er gratis og går over to helger med overnattinger (lørdag morgen til søndag ettermiddag). Deltakerne betaler kun reiseutgifter. Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du på Bufetat sine hjemmesider.