login icon
english icon
AA

Adopsjonsforberedende kurs høsten 2012

Det er nå annonsert nye adopsjonsforberedende kurs for høsten 2012. Det er satt opp 7 kurs fra august til november. Kursene holdes på forskjellige steder i Norge.

 

Adopsjonsforberedende kurs er utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og er et tilbud til førstegangs adoptivsøkere i hele landet. Det anbefales at man deltar på kurset så tidlig som mulig i adopsjonsprosessen.

Kurset er gratis og går over to helger med overnattinger (lørdag morgen til søndag ettermiddag). Deltakerne betaler kun reiseutgifter. Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du på Bufetat sine hjemmesider.

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00