Stort behov for nye søkere!

Vurderer du å adoptere? Eller er du allerede i en adopsjonsprosess? Vi trenger nye søkere på Thailand og Sør-Korea.

Vi har langt færre søkere både i den norske og utenlandske delen av adopsjonsprosessen, enn det antallet barn fra Thailand og Sør-Korea som vil ha behov for ny familie i Norge via adopsjon de kommende årene. Det er derfor stort behov for nye søkere som ønsker å adoptere fra Thailand og Sør-Korea. 

Det er behov for både søkere som er helt i startfasen av adopsjonsprosessen, samt søkere som er under utredning eller er godkjent for et annet land. Det er mulighet for adopsjon av yngre barn, eldre barn og/eller søsken. Det er ikke krav om at man må være åpen for barn med spesielle behov for å adoptere fra disse to landene. 

Informasjon om ventetider og krav til søkere finner du her: http://www.verdensbarn.no/adopsjon/kriterier-og-ventetider.

Ta kontakt med saksbehandler på telefon 22 59 52 00 eller epost adopsjon@verdensbarn.no for mer informasjon.