Temamøte og årsmøte i Kristiansand 22. mars

Vest-Agder lokalavdeling inviterer til årsmøte torsdag 22. mars kl. 18 i lokalene til Kristiansand Roklubb.

Tid:           Torsdag 22. mars 2018 kl. 18.00

Sted:         Lokalene til Kristiansand Roklubb

Adresse:   Kjøita 10, 4630 Kristiansand

Saksliste:

 • Åpning

 • Godkjenning av innkalling

 • Valg av møteleder og referent

 • Valg av to personer til å underskrive protokoll

 • Årsberetning

 • Regnskap 2017

 • Budsjett 2018

 • Innkomne forslag

 • Valg

 • Avslutning av Årsmøtet

  Forslag til årsmøtet må være inne senest 15. mars 2018. Sendes til: onderdeberg@gmail.com.

  Vi vil oppfordre alle til å møte på årsmøtet og ta del i lokallagets videre drift.

VELKOMMEN!