login icon
english icon
AA

Velkommen til spennende temakveld i Oslo!

Komiker Lisa Tønne om sin egen adopsjon, barnepsykolog Sophie Havighurst om programmet Tuning in to Kids og Lu Aurora og hennes mor om den spennende tilbakereisen til Kina.

Velkommen til temakveld med Verdens Barn!

Åpent for medlemmer av alle adopsjonsforeningene

 Lisa Tønne

Vi er så heldige å få Lisa Tønne på besøk. Lisa er komiker, adoptert fra Iran og selv mor til to barn. Hun kommer for å svare på spørsmål rundt sin egen adopsjon, hvordan det eventuelt har påvirket henne, og tanker hun har om det å være mor. Hun er meget bevisst sin rolle som mor. Hun reflekterer mye rundt dette, og er særlig opptatt av å ta barnas følelser på alvor. 

 Tuning in to Kids og Tuning in to Teens med Sophie Havighurst 

Sophie Havighurst kommer på besøk hele veien fra Melbourne i Australia. Hun er klinisk barnepsykolog, og lektor ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Melbourne. Sammen med Ann Harley har hun utviklet programmet Tuning in to Kids, og de har brukt de siste 18 årene på å undersøke hvordan det hjelper familier. Programmet er basert på John Gottmans forskning rundt emosjonsveiledning.

Tuning in to Kids og Tuning in to Teens handler om hvordan foreldre og omsorgspersoner kan hjelpe sine barn til å takle følelser. Det å forstå og styre følelser er viktige ferdigheter som utvikler seg i barndommen og ungdomsårene, og når omsorgspersoner hjelper sine barn med å bruke en teknikk som kalles emosjonsveiledning, kan selv barn som kjemper med intense følelser og store livsutfordringer lære disse viktige ferdighetene. Denne diskusjonen vil gi deg noen ideer om programmet, og vi vil spesielt se på hvordan programmet har blitt brukt med familier av adoptivbarn i USA. Det blir tid til spørsmål til slutt. NB! Hun snakker engelsk.

 Lu Aurora

Lu Aurora på 10 år og hennes mor Ellen Hilleren kommer for å fortelle om den spennende tilbakereisen til Kina. I fjor påske var de i Kina i tre uker, og besøkte blant annet barnehjemmet. 

 

Tid: Onsdag 7.mars fra 19.00-21.00

Sted: Ved Vestre Aker menighetshus, Ullevålsveien 117. Like ved Vestre Aker kirke.

Inngangspenger: 100,-.  

Hjertelig velkommen!

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00