Vil du bli med på laget?

I april i år arrangeres landsmøtet i Verdens Barn. Valgkomiteen leter nå etter engasjerte medlemmer som har tid og lyst til å bidra.

Vi vet av erfaring at mange av dere som er medlemmer hos oss har konkrete ideer om hvordan vi kunne gjort ting bedre. Vårt råd er derfor: Engasjer deg i organisasjonen og utviklingen av den. Bli hørt og få medbestemmelse!

 

KANDIDATER TIL TILLITSVERV SENTRALT I VERDENS BARN

Det nærmer seg Landsmøte i Verdens Barn 2018 med stormskritt.

Valgkomiteen minner om lokalavdelingenes mulighet for - og valgkomitéens sterke ønske og henstilling om - å fremme forslag på kandidater til: 

  • Hovedstyret (leder, nestleder, 4 (fire) ordinære medlemmer, 2 (to) varamedlemmer (altså 8 (åtte) tillitsvalgte til hovedstyret)  

  • Stiftelsen Verdens Barns Fond (2 (to) ordinære medlemmer, 2 (to) varamedlemmer) (altså 4 (fire) tillitsvalgte til Stiftelsesstyret)

  • Valgkomitéen (3 (tre) medlemmer)

 Alle skal velges på kommende Landsmøtet for en periode på to år.

Det betyr at alle 15 tillitsvalgte i sentrale verv i Verdens Barn er på valg.  Men det betyr ikke at alle tillitsvalgte ønsker eller behøver å skiftes ut. Men dersom en tenker seg at de tillitsvalgte «sitter» tre perioder (= seks år) i sine verv, så betyr det at fem av de 15 tillitsvalgte trenger avløsing nå.

Det er svært interessant å være medlem av de sentrale organene i Verdens Barn. Medlemmene får en god innsikt i saker og får være med på viktige beslutninger om både adopsjonsvirksomhet og hjelpearbeid i Verdens Barn.

Hovedstyret har 5–7 møter i året. Flere av møtene holdes som telefonmøter slik at hovedstyret møtes «fysisk» i Oslo omtrent 3-4 ganger i året. Reisevirksomheten knyttet til å være i Hovedstyret er således av et mindre omfang nå enn det tidligere har vært.

I Stiftelsesstyret møtes medlemmene én gang i året utenom Landsmøtet/Ledermøtet. Stiftelsesstyret vurderer søknader om stipendier fra unge voksne adopterte og tildeler stipendier til ulike formål og evaluerer rapporter fra de som har fått stipendiene. Stiftelsesstyret passer også på at fondsmidlene er godt plassert og gir god avkastning, og at en rimelig andel av midlene blir delt ut som stipendier i henhold til Stiftelsens regelverk.

Valgkomitéen har ett fysisk møte i året utenom Landsmøtet/Ledermøtet. Valgkomitéen må legge forholdene til rette for at det blir en rimelig fornuftig fornying av de tillitsvalgte, og at det blir en hensiktsmessig fordeling av de tillitsvalgte på kjønn og geografisk tilhørighet, og at det tas hensyn til at det blir en god sammensetning av tillitsvalgte med relevant kompetanse som behøves for at de tillitsvalgte skal kunne ta kvalifiserte beslutninger om adopsjonsvirksomhet og om humanitært hjelpearbeid overfor barn i våre samarbeidsland.

Vi ser for oss et stafettløp i Verdens Barn der de tillitsvalgte som har løpt sine runder finner nye tillitsvalgte når de kommer til punktet der stafettpinnen skal overlates til nye friske krefter. Det er disse nye friske kreftene vi trenger noen av når vi holder valg på Landsmøtet annet hvert år. Disse friske kreftene kan gjerne også være tillitsvalgte som har vært inne i de sentrale organene i Verdens Barn tidligere, og det kan selvsagt være at lokalavdelingene vil foreslå og oppmuntre noen av de som løper nå til å ta en runde til.

Men de som kan se at de har ressurser til å ta en runde (til), bør virkelig vurdere å gjøre det slik at dette stafettløpet som en kan si har pågått i 65 år i Norsk Koreaforening/Verdens Barn, fortsetter med uforminsket kraft, men med en passe stor andel nye løpere. Vær snill å hjelpe oss med det!

Vi må be om at den som mottar denne henstillingen fra oss i valgkomitéen, distribuerer denne raskt videre i lokalforeningsstyret og blant medlemmene dere kjenner. Dette året kommer Landsmøtet langt tidligere enn det har vært avholdt i de senere år.

Kan dere være snille å gi oss navn på nye kandidater eller kandidater som kan ta gjenvalg, innen 6. februar 2018. Det er ingen som vil settes opp på lister uten å være spurt.

Vi trenger noen informasjoner på kandidatene:
- navn og telefonnummer, eventuelt e-post-adresse, adoptivforeldre eller søker
- lokalavdelingstilhørighet
- yrke/hjemmeværende, eventuelt utdanning

Med vennlig hilsen fra valgkomitéen 

Lisbeth Jensvik, tel.nr. 918 36 725, e-post-adr. ljensvik@gmail.com
Helge Molaug, tel.nr. 918 36 725, e-post-adr. helgmol@hotmail.com
Ingmund Isaksen, tel.nr. 990 36 000, e-post-adr. ingmund.isaksen@kraftlaget.no