login icon
english icon
AA

44 adopsjoner i 2017!

Det ble i 2017 gjennomført 44 adopsjoner gjennom Verdens Barn. Flest barn kom fra Sør-Korea. Over 80 % av barna var under 2 år ved ankomst. 

Til sammen 29 av de adopterte barna var gutter, mens 15 var jenter.  

Thailand

Det kom hjem 6 barn fra Thailand i 2017, derav ett tvillingpar. Alle barna var jenter. Fire barn via HSF, to barn via DCY.

1-2 år: 1 barn

2-3 år: 4 barn

1 barn var over 5 år

 

Kina

Det kom hjem 2 gutter fra Kina i 2017.

0-1 år: 1 barn

1-2 år: 1 barn 

 

Sør-Afrika

Det kom hjem 15 barn fra Sør-Afrika i 2017. Av disse var 6 jenter og 9 gutter.

0-1 år: 7 barn

1-2 år: 6 barn

3-4 år: 1 barn

1 barn var over 5 år

 

Sør-Korea

Det kom hjem 21 barn fra Sør-Korea i 2017. Av disse var 18 gutter og 3 jenter.

1-2 år: 20 barn

2-3 år: 1 barn

 

India

Det kom ingen barn hjem fra India i 2017.

 

 

 

Finn ditt lokallag

Verdens barn
Frognerveien 10
0257 OSLO - Norway

Org nr: 970 134 891

Tlf: +47 22 59 52 00