Mens vi venter...

Verdens Barn har nå sendt ut brevet "Mens vi venter..." til våre søkere.

Ventebrevet kan lastes opp her

Dersom du ikke har mottatt ventebrevet, ta kontakt så vi får rettet opp e-postadressen.

Vi ønsker alle en riktig fin juletid, og et godt nytt år!